KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
11 grudnia 2017

Sielska jesień życia - gospodarstwa opiekuńcze

Dobiega końca drugie półrocze działalności gospodarstw opiekuńczych, funkcjonujących w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Choć pozostało jeszcze pół roku do zakończenia projektu, już daje się zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania społeczeństwa tego rodzaju ofertą gospodarstw rolnych.

Czym są gospodarstwa opiekuńcze? 

Gospodarstwo opiekuńcze to obiekt znajdujący się na obszarach wiejskich, w którym prowadzona jest działalność opiekuńcza nad osobami niesamodzielnymi (starszymi, niepełnosprawnymi), często borykającymi się również z problemem osamotnienia. Opieka jest sprawowana w systemie dziennym lub całodobowym, przez osoby do tego wykwalifikowane. Ten rodzaj działalności, powszechny w krajach zachodu, w Polsce dopiero się rozwija.

Aby upowszechnić go również w naszym kraju, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje ten projekt, którego celem jest stworzenie na terenie województwa 15 gospodarstw opiekuńczych, funkcjonujących w trybie dziennym. Projekt, rozpoczęty we wrześniu 2016 roku, zakończy się w czerwcu 2018 roku. W ramach korzystania z oferty gospodarstw opiekuńczych podopieczni otrzymują ośmiogodzinną opiekę, opartą o zasoby czynnego gospodarstwa rolnego, przez pięć dni w tygodniu (dni powszednie). Każdy podopieczny zawiera umowę i może korzystać z usług gospodarstwa przez pół roku.

Podczas minionego roku 156 osób skorzystało, w ramach projektu, z oferty gospodarstw opiekuńczych. Zarówno podopieczni, jak i ich rodziny były zaskoczone niezwykle rodzinną atmosferą w nich panującą, a także profesjonalizmem opiekunów i wolontariuszy. Dla wielu z nich gospodarstwo stało się drugim domem, zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. 
Gospodarstwo opiekuńcze stanowi alternatywę dla zinstytucjonalizowanych ośrodków opieki społecznej. Osoby świadczące usługi opiekuńcze w gospodarstwie są najczęściej jego właścicielami lub należą do rodziny gospodarza, przez co z dużym oddaniem podchodzą do wykonywanej pracy, a podopieczni mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw rolniczego charakteru odwiedzanego obiektu.    

Jak można skorzystać z projektu?

Aby stać się beneficjentem projektu należy najpierw zgłosić się do jednego z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, funkcjonujących na terenie powiatów objętych działaniem (powiaty: brodnicki, mogileński, świecki, tucholski, wąbrzeski) lub bezpośrednio do gospodarstwa opiekuńczego, z którego usług chcemy skorzystać i wypełnić dokumenty umożliwiające uczestnictwo w projekcie. Przy zgłoszeniu, wraz z kompletem dokumentów, należy przedstawić zaświadczenie o niesamodzielności. Takie zaświadczenie może być wydane np. przez lekarza rodzinnego.

Komplet dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.opieka.kpodr.pl, w zakładce „Projekt Zielona opieka” – „Dla podopiecznych”. Po złożeniu dokumentów i rozmowie z opiekunem lub doradcą terenowym, zgłoszenie jest rozpatrywane i następuje decyzja o możliwości wzięcia udziału w projekcie. 

Nabór na trzecie półrocze właśnie się rozpoczął, dlatego zachęcamy do składania zgłoszeń!

 

 

 

kontakt1.jpg
Aleksandra Hapka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • KOWR
  • WDR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • ODR Bratoszewice
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie