KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
9 września 2020

Nowe stawki VAT dla rolników

Od 1 lipca br. obowiązuje nowa matryca stawek VAT, która służy do identyfikowania towarów oraz usług na potrzeby podatku VAT. Zdecydowano o odejściu od stosowania PKWiU 2008, czyli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008. W związku z powyższym dla określenia właściwej stawki podatku dla towarów wprowadzono Nomenklaturę Scaloną (CN) oraz Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB). Natomiast w zakresie usług należy stosować PKWiU 2015.

Zmiana ta dotyczy także rolników gdyż, jest spowodowana nowym zakresem korzystania z obniżonych stawek VAT, czyli 5% oraz 8%, które są zawarte w załączniku nr 3 i 10 ustawy o VAT. Największe wątpliwości wzbudziła stawka VAT na nasienie samców zwierząt gospodarskich oraz na rzepak ozimy. Stawkę podatku na nasienie bydlęce i pozostałe zwiększono do 23%. Obecnie Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił się do Ministra Finansów – Tadeusza Kościńskiego z prośbą o możliwość korzystania z preferencyjnej stawki na ww. nasienie, czyli 8%. Argumentując tym samym, że inseminacja jest podstawową techniką rozrodu bydła oraz świń. Z kolei rzepak ozimy, który jest przeznaczony do spożycia przez ludzi został objęty stawką 5%, natomiast na cele przemysłowe 8%. Niemniej jednak podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu wydania decyzji, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT i zapewni odpowiednią ochronę.

Należy zaznaczyć, że w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,  zawarty jest wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7%, która jest czasowo podwyższona do 8%. Załącznik ten obejmuje m.in.:
- zwierzęta żywe (konie, osły, muły i osłomuły, bydło, świnie, owce i kozy, drób domowy, króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi, przeszkolone psy przewodniki 
dla ociemniałych);
- drzewa żywe i pozostałe rośliny, bulwy, korzenie i podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne;
- nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
- bez względu na CN – nawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych (jednak np. otręby zbożowe mają zróżnicowane stawki w zależności od przeznaczenia, odpowiednio: na cele spożywcze – 5%, na paszę – 7%, czasowo 8%, na biopaliwa – 22%, czasowo 23%);
- bez względu na CN – sznurek do maszyn rolniczych;
- bez względu na CN – ziemia ogrodnicza;
- oraz usługi – zgodnie z PKWiU 2015 obejmujące m.in.:
usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt  gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0);
- warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie obierane i cięte warzywa, mieszanie świeżych sałat;
- usługi weterynaryjne;
- usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- bez względu na PKWiU – usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii.

Natomiast załącznik nr 10 zawiera wykaz towarów i usług  opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, które obejmują produkty spożywcze dla ludzi.

Reasumując, każdy VAT-owiec bezwzględnie zobowiązany jest do znajomości przepisów. Dlatego przed wystawieniem faktury należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie obligatoryjne elementy faktury, w tym na zastosowanie odpowiedniej stawki VAT, aby uniknąć skutków podatkowych, a transakcja przebiegła prawidłowo.

 

kontakt1.jpg
Paulina Cholewińska
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione