KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2020-03-21

Komisja Europejska wydłużyła termin składania wniosków o płatności bezpośrednie

W odpowiedzi na pierwszy wniosek władz włoskich borykających się z bezprecedensowym kryzysem związanym z wybuchem COVID-19 oraz ogólną trudną sytuacją Unii Europejskiej, Komisja Europejska postanowiła zezwolić państwom członkowskim na przedłużenie terminu o jeden miesiąc dla rolników składających wnioski o płatności bezpośrednie i niektóre płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich. 

Przedłużenie będzie możliwe dla wszystkich kwalifikujących się rolników we wszystkich państwach członkowskich. Jednak to państwa członkowskie decydują, czy skorzystać z rozszerzenia.

Aby przedłużyć termin o jeden miesiąc, Komisja przygotowuje obecnie kroki prawne, które należy podjąć, aby umożliwić odstępstwo od obecnych przepisów. Nowy termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r., a nie 15 maja, co pozwoli rolnikom na większą elastyczność w wypełnianiu wniosków w tych trudnych czasach.

Każdego roku europejscy rolnicy składają wnioski o wsparcie dochodu w ramach WPR. Następnie organy krajowe rozpatrują wnioski i zapewniają niezbędne kontrole. Płatności z budżetu UE w ramach WPR są następnie rozdzielane na poziomie krajowym lub regionalnym. 

Komisja Europejska pracuje na wszystkich frontach, aby wspierać państwa członkowskie stojące w obliczu wybuchu COVID-19.

Źródło: Komisja Europejska

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione