KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2020-03-03

Wydłużenie roku podatkowego dla KGW

Koła Gospodyń Wiejskich, które rozpoczęły swoją działalność po 28 listopada 2018 r. miały możliwość wydłużenia roku podatkowego, zatem rozlicznie się i zapłata podatku za 2018 r. przypada na 2020 r. Jaki jest dokładny termin złożenia deklaracji? 

Termin złożenia deklaracji to 31 marca 2020 r.

KGW powstałe na mocy ustawy o kołach gospodyń wiejskich mogły skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego założonego w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Według ww. ustawy w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy podatnika może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. W myśl przepisu pierwszy rok podatkowy dla Kół Gospodyń Wiejskich, powstałych na mocy ustawy o KGW, mógł zakończyć się 31 grudnia 2019 r.

Koła Gospodyń Wiejskich z chwilą dokonania wpisu do Rejestru prowadzonego przez ARiMR nabywają osobowość prawną oraz w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich mogą prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody, a co za tym idzie muszą również prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów oraz odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych.

Zeznanie podatkowe przez KGW należy złożyć na druku CIT-8 lub CIT-8/O. Prowadzenie UEPiK (uproszczona ewidencja przychodów i kosztów) nie zwalnia kół z obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym - czyli corocznego wypełniania i wysyłania deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami.

Źródło: WIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione