KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2020-02-27

Niejasności wokół definicji kopalin

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Klimatu w sprawie niejasności, jakie wynikają z ustawowej definicji kopalin.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu  doprecyzowania definicji kopalin w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Problem uznawania przez właściwe organy robót ziemnych na gruntach rolnych jako „wydobycie kopaliny” jest coraz częściej sygnalizowany w środowiskach rolniczych na terenie całego kraju. Szacuje się, że takich postępowań jest w skali kraju kilkaset a znaczna część postępowań była w przeszłości umarzana.

Wynika to z aktualnej definicji kopaliny, a właściwie z zapisu art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze tj. „- kopaliną wydobytą – jest całość kopaliny odłączonej od złoża”, przy odejściu w doktrynie od wcześniej uznawanego kryterium przydatności gospodarczej takiej [wydobytej] kopaliny.

W tej sytuacji, literalnie, nawet wykonanie wykopu pod urządzenia melioracji wodnych, może być uznane jako odłączenie kopaliny od złoża. Takie podejście należy uznać jako zbyt daleko idące, często ze szkodą dla działalności rolniczej.

Równocześnie, np.  niwelacja z podwyższeniem terenu bez „odłączenia” od złoża nie będzie uznana jako wydobycie kopaliny i to w sytuacji, gdy realny zakres ingerencji w profil glebowy może być nieporównanie większy. W istocie, z punktu widzenia prowadzenia gospodarki rolnej, konieczne jest doprecyzowanie istoty i zakresu „odłączenia” od złoża, np. z czasowym przemieszczeniem, w celu wykonania innych robót ziemnych o charakterze rekultywacyjnym.

źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione