KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2020-02-26

O nowej jakości kontroli żywności

Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, a kontrolebędą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu”. Obecnie jakość żywności w sklepach sprawdza Inspekcja Handlowa, a na wcześniejszych etapach obrotu – IJHARS.

Zakończył się proces legislacyjny i 25 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2020 roku – poinformował podczas konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

O zmianach w systemie kontroli żywności informowali także: prezes Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji Tomasz Chróstny oraz główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk.

W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy żywność o wartości około 32 mld euro. Naszą strategię opieramy na najwyższych standardach jakości żywności. Chcemy też, aby żywność, która trafia na polski rynek była żywnością bezpieczną i wysokiej jakości – podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, na nowe możliwości jakie daje współczesne rolnictwo, a także na bardzo wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa żywności, jak i jej jakości.

Na te wyzwania odpowiadają także zmiany organizacyjne, które wprowadza znowelizowana ustawa.

Od lipca jedna inspekcja będzie badała żywność na etapie producenta, przetwórcy, importu i sklepów detalicznych. Będzie to pełna kontrola żywności „od pola do stołu”. Przyłączenie do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych części Inspekcji Handlowej sprawia, że kontrola będzie obejmowała kompleksowo wszystkie etapy: produkcję, import, przetwórstwo, transport, przechowywanie i handel. To nowa jakość – powiedział minister.

Szef resortu rolnictwa stwierdził ponadto, że ważna rolę w zapewnieniu właściwej jakości żywności odgrywają organizacje konsumenckie i inne organizacje pozarządowe. Zaapelował o zgłaszanie wszelkich przypadków fałszowania, złego oznakowania i innych nieprawidłowości.  – Taka postawa pozwoli na eliminowanie zachowań nieetycznych w całym łańcuchu żywnościowym – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister poinformował, ze opracowany został Kodeks Etyki Żywnościowej, który był przedmiotem dyskusji i uzgodnień z przedstawicielami organizacji zajmujących się produkcją żywności i jej obrotem oraz specjalistami z zakresu etyki gospodarczej i żywnościowej.

Kodeks nawiązuje do opisywanych w okresie międzywojennym przez Maurycego Allerhanda dobrych obyczajów kupieckich, do których odsyłał przedwojenny Kodeks spółek handlowych.

 Nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego. Siłą rzeczy kontrole zawsze będą wyrywkowe i dlatego tak ważne jest stosowanie zasad etyki w całym łańcuchu żywnościowym przez wszystkich jego uczestników – podkreślił minister.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny powiedział, że aby kontrole były efektywne muszą być kompleksowe i wyspecjalizowane.

„Mała fuzja”, jak nazwał Prezes UOKiK wprowadzane ustawą zmiany, przyczyni się do poprawy sytuacji konsumentów. Teraz wszystkie kompetencje kontrolne „od pola do stołu” będą w jednej instytucji.

Po zmianach Inspekcja Handlowa będzie się mogła skoncentrować na kontroli jakości, bezpieczeństwa i oznakowania produktów nieżywnościowych, np. paliw, zabawek, ubrań czy sprzętu elektronicznego oraz usług. Tak jak dotąd będzie także udzielać porad konsumentom i pomagać im w polubownym rozstrzyganiu sporów z przedsiębiorcami – mówi prezes Tomasz Chróstny,

Główny inspektor JHARS Andrzej Romaniuk zwrócił uwagę na wzmocnienie kierowanej przez niego instytucji.

Uzyskaliśmy wzmocnienie osobowe i organizacyjne. Przechodzi do nas pięć specjalistycznych laboratoriów i około 150 osób – podkreślił szef inspekcji.

Poinformował również, że dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym inspektorzy wojewódzcy i ich zastępcy zostali włączeniu do służby cywilnej.

Szefowie instytucji kontrolnych podkreślili, że oprócz ustawowych kar możliwych do zastosowania, jedna z najbardziej dokuczliwych będzie publikowanie pełnych nazw nieuczciwych producentów oraz szczegółowych danych dotyczących zakwestionowanych produktów.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione