KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
5 lutego 2020

Koszty produkcji i opłacalność uprawy gryki zwyczajnej

Zobacz analizę opłacalności gryki, przygotowaną przez naszych specjalistów. 

W ostatnich latach uprawa gryki jest nieopłacalna, ze względu na jej niską cenę, spowodowaną importem tańszego ziarna ze wschodu.


Gryka jest rośliną mało wymagającą, dlatego udaje się na glebach słabych. Rolnicy z powiatu biłgorajskiego, w którym połowa gmin posiada gleby lekkie, uprawiają ją pomimo niskiej opłacalności, siejąc ją z tradycji. Uprawa ta nie wymaga wielu zabiegów agrotechnicznych, ale zbiór roślin zawsze odbywa się dwuetapowo. Przystępuje się do niego, gdy 80-90% ziarna w szczytowych kwiatostanach jest fizjologicznie dojrzała (orzeszki są barwy brunatnej lub czarnej). Rośliny kosi się kosiarką pokosową na niezbyt grube pokosy. Po 7-10 dniach, w zależności od pogody, przystępuje się do zbioru kombajnem zbożowym. Aby uniknąć dużych strat, kombajn powinien być wyposażony w podbieracz pokosów.


 W tabeli przedstawiono analizę kosztów produkcji i opłacalności uprawy gryki zwyczajnej w jednym z gospodarstw w powiecie biłgorajskim. Gospodarstwo to ma powierzchnię ok. 42 ha. Uprawiane są w nim zboża, tytoń, kukurydza na ziarno oraz gryka zwyczajna na powierzchni 12 ha. 


W 2019 roku plon ziarna był niższy niż w poprzednich latach i wyniósł 13 dt z ha. Cena zbytu jest średnią ceną uzyskaną ze sprzedaży ziarna jesienią 2019 roku. W wyliczeniu kosztów mechanizacji uwzględniono koszt pracy ciągnika oraz jego amortyzację i amortyzację sprzętu towarzyszącego w uprawie gryki w przeliczeniu na 1 ha. Koszty ogólnogospodarcze stanowią 6% kosztów bezpośrednich. Obciążenia płatnicze to koszty ubezpieczenia w KRUS, ubezpieczenia komunikacyjnego i podatku rolnego przeliczone na 1 ha.

Koszty produkcji i opłacalność uprawy gryki zwyczajnej w 2019 r.

Lp.

 

Wyszczególnienie  

 

Wartość (zł)

 

Procentowy udział kosztów

 

A.

 

Wartość produkcji (plon 13 dt z ha) x cena sprzedaży (130 zł za dt)

 

1690

 

 

 

 

 

Koszty poniesione na 1 ha, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona (1 dt x 440 zł x 0,25) + własne (1 dt x 125 x 0,75)

 

204

 

9,26

 

 

 

Nawozy mineralne: polifoska 6-20-30 150 kg, mocznik 100 kg + jesienią sól potasowa 400 kg i kizeryt 200 kg

 

433

 

19,65

 

 

 

Nawozy organiczne, wapno

 

80

 

3,63

 

 

 

Środki ochrony roślin (Fusilade Forte - 1 l)

 

140

 

6,35

 

 

 

Koszty mechanizacji

 

634

 

28,77

 

 

 

Koszty pracy rolnika

 

135

 

6,13

 

 

 

Koszty ogólnogospodarcze (koszty organizacyjne, dojazdy do pól)

 

98

 

4,45

 

 

 

Obciążenia płatnicze (podatki, ubezpieczenia)

 

80

 

3,63

 

 

Kosiarka pokosowa + kombajn zbożowy

 

400

 

18,13

 

B.

 

Razem koszty

 

2204

 

100,00

 

 

 

Koszt produkcji 1 dt

 

169,54

 

 

 

C.

 

Koszt produkcji pomniejszony o dopłaty (akcyza paliwowa + JPO + zazielenienie + dodatkowa - 982 zł)

 

1222

 

 

 

 

 

Koszt produkcji 1 dt z uwzględnieniem dopłat

 

94,00

 

 

 

 

 

Wskaźnik opłacalności (%)

 

1,33

 

 

 

 

 

Dochód rolniczy zł/ha (A-C)

 

468

 

 

 

 


W tabeli przedstawiono koszt produkcji w ujęciu wartościowym i procentowym oraz dochód z produkcji gryki zwyczajnej. Jak wynika z przedstawionych danych, przy takich nakładach i plonie 13 dt z ha dochód rolniczy z 1 ha, po uwzględnieniu dopłat do 1 ha produkcji, wyniósł 468 zł. Jednostkowy koszt produkcji gryki z uwzględnieniem dopłat obszarowych to 94 zł za dt. Średnia cena zbytu wyniosła 130 zł za dt. Wskaźnik opłacalności, wyrażony stosunkiem ceny zbytu 1 dt do kosztów produkcji 1 dt, to 1,33%. 


Rolnicy uprawiający grykę mogą korzystać z programów rolnośrodowiskowych w ramach wariantu 6.1 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku uprawy”. Dodatkowa dopłata do gryki w tym wariancie wynosi 750 zł/ha. Maksymalna powierzchnia uprawy, do której przysługuje dopłata, to 5 ha dla jednego gospodarstwa.

kontakt1.jpg
Zdzisław Zwolak
Artykuł opracowany we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione