KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2020-02-03

Pogłowie bydła w Polsce - GUS podał dane

Według danych GUS, pogłowie bydła w grudniu 2019 r. liczyło 6 260,9  tys. sztuk, i było wyższe o 1,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach bydła. Największy wystąpił w grupie cieląt o 2,4. Obniżenie pogłowia odnotowano jedynie w grupie krów o 0,6%. 

W grudniu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 260,9 tys. sztuk i było o 77,5 tys. sztuk (o 1,3%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2019 r.- niższe  o 97,2 tys. sztuk (1,5%) - podaje w komunikacie GUS.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2018 r. (o 2,4%), a w porównaniu do czerwca 2019 r. spadło o 1,1% do poziomu 1 750,9 tys. sztuk. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,4%, a w porównaniu z czerwcem 2019 r. odnotowano mały spadek o 0,7% i osiągnęło poziom 1 755,2 tys. sztuk.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, pogłowie krów nieznacznie spadło w porównaniu z grudniem 2018 r. o 13,8 tys. sztuk (o 0,6%) do poziomu 2 403,7 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2019 r. odnotowano spadek pogłowia o 57,4 tys. sztuk (o 2,3%).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2019 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,0%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,0%,
- krowy - 38,4%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,6%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2018 r. jedynie zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,4 p. proc.), w grupie młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat nie zmienił się, a w pozostałych grupach wiekowo-użytkowych bydła ich udział zmalał (od 0,4 do 0,7 p. proc) w badanym okresie. 

Jeśli chodzi o import bydła, to w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniósł 187,7 tys. sztuk i był niższy o 17,2% (39 tys. sztuk) w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. 

Ubój bydła za 11 miesięcy 2019 r. spadł o 5,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. i tym samym wpłynął on na wzrost pogłowia bydła w grudniu 2019 r.  

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2019 r. wynosiła 6,35 zł/kg i była niższa o 3,7% od notowanej w analogicznym okresie 2018 r. Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2019 r. (134,80 zł za 100 l) była o 0,5 % wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2018 r. - podaje GUS.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,6%), wielkopolskie (16,6%) i podlaskie (16,3 %). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia nie przekroczył 10%.

Źródło: GUS

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione