KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2020-01-08

Program azotanowy - wyższe kary od nowego roku

Ustawa Prawo wodne wprowadziła na terenie całego kraju obowiązek stosowania Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (w skrócie Programu azotanowego). Ustanowiła również system kar za nieprzestrzeganie prawa i wymogów, który jest uzależniony od zakresu i stopnia naruszenia.

Pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawdzają, czy rolnicy przestrzegają zapisów programu azotanowego, m.in.: czy mają plan nawożenia azotem i przestrzegają reguł w nim zawartych lub wyliczone maksymalne dawki azotu, czy prowadzą ewidencję nawożenia azotem, a także czy we właściwy sposób przechowują nawozy naturalne. Za nieprawidłowości inspektorzy ochrony środowiska mogą wydać decyzję nakazującą ich usunięcie w wyznaczonym terminie lub nałożyć karę pieniężną. Maksymalne stawki opłat za naruszenie Programu azotanowego – aktualizowane w każdym roku – ogłaszane są w Monitorze Polskim.

Od 2020 obowiązują następujące kwoty:

  • 2072,64 zł (w 2019 roku było 2040 zł) za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami programu azotanowego i niezgodnie z planem nawożenia azotem
  • 3108,96 zł (w 2019 roku było 3060 zł) za niezgodnie z przepisami przechowywanie odchodów zwierzęcych
  • 518,16 zł (w 2019 roku było 510 zł) za niezgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań
  • 518,16 zł (w 2019 roku było 510 zł) za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany. 

Natomiast ARiMR może nałożyć karę za niestosowanie się do przepisów programu azotanowego kontrolowanego w ramach zasady wzajemnej zgodności (cross compliance). W przypadku stwierdzenia niezgodności wynikającej z zaniedbania rolnika wysokość sankcji wynosi od 3% do 5% płatności bezpośrednich. Jeśli rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, zmniejszenie to z zasady wynosi 20% całkowitej kwoty.

 

 
Ewa Kłosińska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione