KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-11-24

Szacowanie strat: średnia roczna produkcja a liczba posiadanych sztuk w bazie IRZ

Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do ARiMR w kwestii interpretacji oświadczenia rolnika o liczbie posiadanych sztuk zwierząt. We wnioskach do gmin o szacowanie start, rolnicy podają  średnią roczną produkcję zwierzęcą z trzech ostatnich lat, natomiast we wniosku do ARiMR o udzielenie  pomocy, składają oświadczenie o liczbie posiadanych sztuk w dniu szacowania strat. Ilość sztuk w protokole nie zgadza się z ilością sztuk w bazie IRZ, przez co rolnicy mają problem ze złożeniem wniosków. Niemożliwym jest, aby dane te były spójne. Mamy odpowiedź Agencji w tej sprawie.

W odpowiedzi Agencja poinformowała, że w 2019 i 2020 r. udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o pomoc udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia jest dołączenie do wniosku o przyznanie pomocy kopii protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie z Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę.

 W załączniku nr 2 do protokołu oszacowania szkód „Szkody w produkcji zwierzęcej towarowej (bez ryb)", wielkość produkcji zwierzęcej powinna być określona na podstawie stanów średniorocznych zwierząt. Stan ten więc nie musi być zgodny z liczbą zwierząt w gospodarstwie na dzień szacowania szkód przez komisję. 

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku danych zawartych w oświadczeniu producenta rolnego o liczbie posiadanych, w dniu szacowania szkód przez komisję, zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, o którym mowa w § 13v ust. 6 pkt 4 ww. rozporządzenia. Zgodnie z treścią tego przepisu w oświadczeniu powinna znaleźć się liczba zwierząt na dzień szacowania szkód przez komisję, a wartość ta jest weryfikowana w zakresie bydła, owiec i kóz z danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt prowadzonym przez ARiMR. W przypadku niezgodności w tym zakresie wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień.

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione