KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-10-24

Konferencja KOWR: OZE na terenach wiejskich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był organizatorem konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. Konferencje pod nazwą „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich” patronatem honorowym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

W dniach 16-17 października w Warszawie odbyła się konferencja na temat odnawialnych źródeł energii. Konferencja pod nazwą „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich” zorganizowana została przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie patronatem honorowym objął minister Jan Krzysztof Ardanowski, a urocztystego otwarcia dokonał zastępca dyrektora generalnego KOWR Wojciech Kędzia.

Podczas pierwszego dnia konferencji dyskutowano o nowych rozwiązaniach prawnych umożliwiającym funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich.

Wykład wprowadzający na temat nowych regulacji prawnych wygłosił przedstawiciel MRiRW. Następnie eksperci z zakresu spółdzielczości, odnawialnych źródeł energii i samorządu terytorialnego wygłosili prezentacje związane z zakładaniem i funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie zostały przedstawione jako element lokalnego rynku energii i społeczno-gospodarczy katalizator poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich.

Drugi dzień poświęcony był zmianie definicji biogazu rolniczego.

Definicja jednoznacznie powinna wskazywać, że do produkcji biogazu rolniczego mogą być wykorzystywane surowce pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

Wykład wprowadzający na temat procesu weryfikacji surowców wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego w kontekście nowej definicji biogazu rolniczego wygłosił przedstawiciel KOWR. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także eksperci z zakresu wytwarzania biogazu rolniczego wygłosili prezentacje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki odpadami, zagospodarowywania produktów pofermentacyjnych, nawożenia, a także dobrych praktyk w zakresie doboru surowców do produkcji biogazu rolniczego.

Łącznie w trakcie dwóch dni konferencji udział wzięło blisko czterysta osób – przedstawicieli ministerstw, urzędów, ośrodków doradztwa rolniczego, wojewódzkich inspektoratów środowiska, stowarzyszeń branżowych OZE czy wytwórców biogazu.

Źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione