KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-10-20

Wysokie technologie w służbie nowoczesnego rolnictwa. NCBR ogłasza nowy konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs tematyczny w formule Szybkiej Ścieżki, poświęcony innowacyjnym nawozom przyjaznym dla środowiska. Inicjatywa wesprze rozwój krajowej produkcji rolnej, która dostosowując się do wymogów Unii Europejskiej oraz modelu obiegu zamkniętego, dąży do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs tematyczny w formule Szybkiej Ścieżki, poświęcony innowacyjnym nawozom przyjaznym dla środowiska. Inicjatywa wesprze rozwój krajowej produkcji rolnej, która dostosowując się do wymogów Unii Europejskiej oraz modelu obiegu zamkniętego, dąży do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Budżet konkursu to 200 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 14 listopada br. i potrwa do 14 stycznia 2020 roku.

Przepisy dotyczące nawożenia, obowiązujące zarówno w Polsce jak i w UE, służą zwiększeniu jakości i bezpieczeństwa w tym obszarze. M.in. 25 czerwca br. weszły w życie nowe regulacje odnośnie wprowadzania nawozów na rynek Unii Europejskiej. Rozporządzenie obejmuje wszystkie rodzaje produktów nawozowych (mineralne i organiczne), jak również produkty mające zwiększyć efektywność wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny.

Zapewniamy duże możliwości wsparcia projektów B+R ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Systematycznie wprowadzamy również rozwiązania, które ułatwiają wnioskodawcom uzyskanie wsparcia oraz realizację innowacyjnych projektów. W tym celu wykorzystujemy także efekty procesu przedsiębiorczego odkrywania, który pomaga nam zarządzać krajowymi inteligentnymi specjalizacjami.Zakres tematyczny konkursu, który ogłasza dziś NCBR, został opracowany w procesie przedsiębiorczego odkrywania i wskazuje kierunki rozwoju rynku oraz technologii dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Obszar ważny gospodarczo i społecznie

Konkurs Szybka Ścieżka Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej), gdzie liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Budżet konkursu to 200 mln zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty zgłoszone w konkursie muszą obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi odpowiednio: 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP oraz 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Od kilku lat coraz wyraźniej widać trendy do produkcji zdrowej, bezpiecznej i dobrej jakościowo żywności przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Firmy nawozowe i ośrodki naukowe, które rozumieją potrzeby nowoczesnego rolnictwa, również aktywnie dążą do minimalizowania negatywnego wpływu sztucznego nawożenia na naturalne zasoby środowiska – glebę, wodę i powietrze. Coraz ważniejsze jest dla nich zmniejszenie strat produkcyjnych i ekonomicznych oraz zgodnie z obiegiem zamkniętym przekształcanie odpadów w składniki odżywcze dla upraw. Chcemy zachęcić wszystkich przedsiębiorców i naukowców opierających swój biznes na takim podejściu do rozwijania swoich projektów, oferując im wsparcie w postaci dedykowanego konkursu - mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Duży wybór konkursów w formule Szybkiej Ścieżki w 2019

To nie pierwszy taki tematyczny konkurs NCBR w tym roku - Centrum ogłosiło już kilka innych konkursów w Szybkiej Ścieżce: jeden dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi - technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków trwa w terminie 2 września – 15 listopada). Trwają także nabory: w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada) oraz w głównym konkursie Szybka Ścieżka, do którego bez ograniczeń branżowych mogą zgłaszać się duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy (termin zgłaszania upływa 16 grudnia).

Łączny budżet wspomnianych konkursów NCBR ogłaszanych w drugiej połowie 2019 roku razem z nowo ogłoszonym konkursem Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska to 1,83 mld zł.

Więcej szczegółów o konkursie Szybka Ścieżka Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska TUTAJ

Pełny harmonogram konkursów NCBR w ramach POIR jest dostępny na stronie NCBR.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione