KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
17 września 2019

Wsparcie dla rolników w ramach działania "Dobrostan zwierząt"

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian m.in. w zakresie nowego działania „Dobrostan zwierząt”. Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że działanie „Dobrostan zwierząt” PROW 2014-2020 zostanie uruchomione w 2020 roku.

W ramach nowego działania rolnikom będzie udzielane wsparcie na wprowadzanie rozwiązań w chowie i hodowli, mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt, które wykraczają poza minimalne normy obowiązujące w kraju (Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej).

Wsparcie to ma rekompensować rolnikom poniesione koszty i utracone dochody spowodowane wprowadzaniem praktyk hodowlanych podnoszących poziom dobrostanu utrzymywanych zwierząt. Działanie będzie obejmowało dobrostan trzody chlewnej i krów, na realizacje programu przeznaczone zostanie 50 mln euro. Wyróżniono dwa pakiety, pierwszy obejmuje dobrostan świń, drugi obejmuje dobrostan krów. W każdym z pakietów wyróżniono kilka wariantów.

1. DOBROSTAN ŚWIŃ

1.1. Dobrostan loch

 • Zwiększona powierzchnia w budynkach
 • Stawka płatności: 301 zł/sztukę rocznie

Starać się o nią będzie mógł rolnik, który w budynku inwentarskim zwiększy powierzchnie przypadającą na jedną lochę, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnych norm obowiązujących w kraju.

1.2 Dobrostan tuczników

 • Zwiększona powierzchnia w budynkach
 • Stawka płatności: 24 zł/sztukę rocznie

Starać się o nią będzie mógł rolnik, który w budynku inwentarskim zwiększy powierzchnie przypadającą na jednego tucznika, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnych norm obowiązujących w kraju.

1.3 Dobrostan loch

 • Dostęp do wybiegu
 • Stawka płatfności: 612 zł/sztukę rocznie

Starać się o nią będzie mógł rolnik, który realizuje wariant 1.1 (jest to dodatkowa opcja).

1.4 Dobrostan tuczników

 • Dostęp do wybiegu
 • Stawka płatności: 33 zł/sztukę rocznie

Starać się o nią będzie mógł rolnik, który realizuje wariant 1.2 (jest to dodatkowa opcja).

2. DOBROSTAN KRÓW

2.1 Dobrostan krów mlecznych

 • Wypas
 • Stawka płatności: 185 zł/sztukę rocznie

Starać się o nią będzie mógł rolnik, który będzie wypasał krowy przez co najmniej 120 dni w okresie wegetacyjnym.

2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo

 • Zwiększona powierzchnia w budynkach
 • Stawka płatności: 595 zł/sztukę rocznie

Starać się o nią będzie mógł rolnik, który w budynku inwentarskim zwiększy powierzchnie przypadającąprzypadającą na jedną krowę, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnych norm obowiązujących w kraju.

2.3 Dobrostan krów mamek, cieląt, jałówek i opasów

 • Dostęp do środowiska zewnętrznego
 • Stawka płatności: 329 zł/sztukę rocznie

Starać się o nią będzie mógł rolnik, który poza okresem wypasu zapewni krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg dostęp do środowiska zewnętrznego na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnych norm obowiązujących w kraju.

Oprócz korzyści finansowych w postaci płatności jakie będą realizowane dzięki programowi „Dobrostan zwierząt”, trzeba pamiętać również o innych korzyściach zarówno dla hodowcy jak i zwierząt. Oczywistym jest, że poprawa dobrostanu w gospodarstwie jest korzystna dla utrzymywanych zwierząt, ale warto też pamiętać, że poprawiając dobrostan zwierząt możemy spodziewać się większych korzyści ekonomicznych związanych z utrzymaniem zwierząt. Coraz więcej opracowań mówi o zwiększeniu produkcyjności oraz jakości produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez poprawę warunków ich życia. Dlatego każdy producent młodzieży hodowlanej, żywca wieprzowego i mleka, indywidualnie powinien przeanalizować, czy poniesione koszty na rozbudowę gospodarstwa lub zmniejszenie obecnej obsady zwierząt w celu zwiększenia powierzchni przypadającej na jedno zwierzę, będą adekwatne do uzyskanych korzyści.

 Źródło: www.gov.pl

kontakt1.jpg
Magdalena Swadźba-Karbowy
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione