KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
22 września 2019

Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach informuje, że od 14 grudnia 2019 roku, zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące produkcji roślin przeznaczonych do sadzenia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach informuje, że od 14 grudnia 2019 roku, zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące produkcji roślin przeznaczonych do sadzenia tj.

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,
  2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów,
  3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego do przemieszczania roślin na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej.

Główna zmiana w przepisach dotyczących paszportowania roślin, to konieczność zaopatrywania w nie wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia.

W zawiązku z powyższym, zostanie rozszerzony zakres rejestracji producentów, dystrybutorów, importerów i eksporterów, w stosunku do obecnie prowadzonego rejestru (na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2019 r. poz. 972). Zostanie stworzony urzędowy rejestr profesjonalnych podmiotów, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), podmiot profesjonalny to każda osoba prawa publicznego lub prywatnego, zaangażowana profesjonalnie w jedną lub większą liczbę poniżej wymienionych czynności w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz ponosząca za nie odpowiedzialność prawną:

  • sadzenie
  • hodowla
  • produkcja
  • wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium Unii
  • wyprowadzanie poza terytorium Unii
  • udostępnianie na rynku
  • przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i przetwarzanie.

Podmioty już wpisane do rejestru przedsiębiorców (na podstawie art. 13 ustawy o ochronie roślin), stają się automatycznie podmiotami wpisanymi do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, ale będą musiały zaktualizować swoje dane w rejestrze. Aktualizację danych należy przeprowadzić do 14.03.2020r.

Paszporty roślin

Kolejną zmianą będzie wymóg dołączenia paszportów roślin do wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia, w tym do określonych gatunków nasion. Obecnie paszport roślinny dołącza się do tylko ściśle określonych rodzajów lub gatunków roślin. Wyjątkiem od tego wymogu będzie tylko bezpośrednia sprzedaż użytkownikom ostatecznym (tj. nieprofesjonaliście, którego działalność nie jest działalnością handlową ani gospodarczą). W związku z powyższym podmioty profesjonalne uprawiające rośliny do sadzenia, będą upoważnione do wydawania paszportów roślinnych pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. W celu otrzymania upoważnienia do wydawania paszportów roślinnych, podmioty profesjonalne muszą wystąpić do WIORiN z wnioskiem o jego wydanie.

Oddziały WIORiN będą wydawały paszporty na zasadzie odstępstwa tylko w szczególnych przypadkach. Podmioty upoważnione do drukowania paszportów roślinnych będą musiały ponadto spełnić warunek dotyczący identyfikowalności jednostki handlowej np. pojemnika, wiązki roślin kupowanych i sprzedawanych o którym mowa w art. 69 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

Identyfikowalność dotyczy zarówno kupowanych i sprzedawanych jednostek handlowych jak i przemieszczanych roślin w procesie produkcji w obrębie gospodarstwa.

Nowe Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określa specyfikacje dotyczącą formatu paszportu roślin służącego do przemieszczania roślin na terytorium UE.

W ramach formatu paszportu podmiot będzie mógł sam określić rozmiar paszportu, stosowany margines oraz proporcje wielkości czcionki i elementów paszportów. Elementy paszportu muszą być ułożone w prostokątny lub kwadratowy kształt oraz być czytelne bez narzędzi optycznych. Paszporty wydane przed dniem 14.12.2019 r. będą obowiązywały do 14.12.2023 r.

W związku ze zmianą przepisów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach będzie organizował spotkania informacyjne dla producentów i innych osób zaangażowanych profesjonalnie w dystrybucję roślin do sadzenia.

Terminy i miejsca spotkań zamieszczane będą na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl/wiorin/slaskie 

kontakt1.jpg
Sylwia Poniewierska-Stępień
WIORiN
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione