KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-09-13

Część gospodarstw bez pomocy suszowej?

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza twierdzi, że ogromna grupa gospodarstw dotkniętych suszą może zostać pozbawiona pomocy. Jaki jest tego powód? 

Powodem tego mają być rzekomo niepokojące zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu niektórych zadań ARiMR. Swoje wątpliowści zarząd izby zawarł w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest zaniepokojona zapisami rządowego projektu rozporządzenia:

Projektowana zmiana nie przewiduje odniesienia szacowanych strat z tytułu suszy do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, tak jak to miało miejsce w ubiegłorocznym Rozporządzeniu. Straty mogą być szacowane tylko w odniesieniu do całkowitej produkcji rolnej, co spowoduje, że gospodarstwa z produkcją zwierzęcą nie osiągną poziomu strat w wysokości wyższej niż 30% i zakwalifikowane zostaną zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia 1408/2013 do korzystania z pomocy de minimis - informują izby.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza informuje również, że środki finansowe na ten rodzaj pomocy kończą się, a pozostałe ok. 30 mln euro to kropla w morzu potrzeb. Ponadto, jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis pułapy zostałyby przekroczone - górny limit krajowy lub górny limit sektorowy - nowa pomoc nie może być objęta przepisami rozporządzenia.

Oznacza to, że rolnicy, u których straty były mniejsze niż 30% na poziomie całego gospodarstwa nie będą objęci pomocą. Jeśli wspomniany projekt wejdzie w życie ogromna grupa gospodarstw dotkniętych suszą może zostać pozbawiona tak bardzo oczekiwanej pomocy finansowej – grzmi Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.

Stąd też apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o to, by pomoc przyznawana była na tych zasadach co w ubiegłym roku.

Minister Ardanowski zapowiadał wielokrotnie, że żadne z poszkodowanych suszą gospodarstw nie zostanie pominięte w procesie uzyskania rekompensat od państwa. 

Do sprawy będziemy wracać.

Źródło: KPIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione