KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-09-14

Innowacje w małym przetwórstwie - wyjazd studyjny do Austrii

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego chce zaprezentować polskim rolnikom, producentom rolnym, przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego innowacyjne rozwiązania w małym przetwórstwie. W tym celu w październiku organizuje wyjazd o Austrii. Trwa nabór chętnych.

Rolnicy, producenci rolni, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, doradcy rolniczy, przedstawiciele świata nauki, mieszkańców obszarów wiejskich i inne osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska mają szansę na wyjazd do Austrii. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje wyjazd studyjny „Austria – innowacje w małym przetwórstwie”. Celem wyjazdu jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań w małym przetwórstwie, wpływających na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w tym obszarze. Ponadto DODR chce zachęcić czestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Podczas wyjazdu studyjnego zaplanowano wizyty w innowacyjnych gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości, objętej między innymi unijnymi lub krajowymi systemami certyfikacji żywności wysokiej jakości w tym produkty certyfikowane znakiem jakości „Gutes vom Bauernhof”.  Zaplanowano również spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane możliwości przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych na poziomie gospodarstwa oraz możliwości i zasady uczestniczenia w krajowych i unijnych systemach jakości żywności. Pracownicy realizujący zadania w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR przedstawią działania Sieci – informuje Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Termin wyjazdu - 15-18 października 2019 r.

Termin zgłoszeń upływa 23 września.

Karta zgłoszeniowa https://www.dodr.pl/userfiles/uploads/dodr/news/092019/austria/karta_zgloszenia.doc

Kartę należy dostarczyć osoboście do siedziby DODR, można ją też przesłać pocztą tradycyjną na adres Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, z dopiskiem „Wyjazd studyjny – Austria”, lub mailem na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl (skan z podpisem). Decyduje kolejność zgłoszeń i kryteria wyboru.

Dodatkowych informacji na temat wyjazdu udziela kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabela Michniewicz tel. 71 339 80 21 wew. 150

Źródło: DODR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione