KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
9 maja 2019

Czy warto pożyczać pieniądze od rodziny?

Pożyczka od rodziny pozwala nam zastąpić kredyt bankowy i inne sposoby finansowania. Ważne jest jednak, żeby znać zasady zaciągania takiej pożyczki - żeby była ona udzielona zgodnie z prawem i bez żadnych niekorzystnych konsekwencji.

Przepisy dotyczące pożyczki zawarte są w kodeksie cywilnym. Pożyczek mogą udzielać różne instytucje np: banki, przedsiębiorstwa niefinansowe, osoby fizyczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby udzielili jej członkowie rodziny zainteresowanego. Może to być bardzo korzystne rozwiązanie jako alternatywa wobec kredytów bankowych i innych komercyjnych form.

Drobne pożyczki, które udzielają sobie osoby najbliższe nie muszą być zawierane na piśmie lub w innej sformalizowanej formie. Nie trzeba od nich płacić podatku oraz zgłaszać do urzędu skarbowego. Jednak żeby nie powstał taki obowiązek, suma ta nie może przekraczać 9 637 zł i to w ciągu 5 lat, jeśli pożyczamy od jednej osoby z najbliższej rodziny.

Za najbliższą rodzinę uważa się małżonków, dzieci, wnuki i prawnuki, rodziców, dziadków i pradziadków oraz rodzeństwo, ojczyma i macochę, a także pasierba i pasierbicę i teściów.

Jeśli więc korzystamy z pożyczek od rodziny i spełniają one powyższe wymogi, nie musimy przejmować się żadnymi formalnościami związanymi z zawarciem pożyczki. Jeśli jednak chcemy się w jakiś sposób zabezpieczyć, możemy przygotować umowę oraz przekazać środki za pomocą przelewu, z tytułem przelewu – „pożyczka”. Łatwiej wtedy będzie nam udowodnić, że pożyczka rzeczywiście została udzielona.

Inną sytuacją jest, jeśli pożyczka rodzinna przekracza kwotę 9 673 zł. Wtedy dochodzą dodatkowe obowiązki. Aby nie zapłacić w tym wypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, musimy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim musimy wysłać kwotę pożyczki przelewem albo przekazem pocztowym. Opis takiej transakcji musi jednoznacznie wskazywać, że dotyczy ona udzielenia pożyczki.

Później musimy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3. Osoba, która zaciągnęła pożyczkę ma na to 14 dni od zawarcia umowy. Najczęściej nie będzie konieczne zapłacenie 2%-owego podatku, np. pożyczki pomiędzy rodzicami a dziećmi.
Jest jednak wyjątek od tej zasady. Dotyczy on transakcji pomiędzy teściem, teściową i zięciem oraz synową kiedy to będzie trzeba zapłacić podatek. Stawkę podatku stanowi 2%  sumy powyżej kwoty zwolnionej od podatku, tj. 9 673 zł.
Jeśli jednak pożyczkobiorca nie dopełni koniecznych formalności, będzie musiał zapłacić podatek od pożyczki, który wyniesie już nie 2%, ale aż 20%. zaciąganej kwoty.

Zawarcie umowy pożyczki na poważniejsze kwoty powinno mieć formę pisemną. Dzięki temu zasady pożyczki są jasno określone. Pozwala to jednoznacznie rozstrzygnąć, w razie sporów lub niejasności, jakie obowiązki mają obie strony i czy się      z nich wywiązały.

Umowa udzielenia pożyczki powinna w sposób jednoznaczny wskazywać strony. W umowie należy wymienić  imię, nazwisko, PESEL i numer dowodu osobistego pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Jeśli obie strony łączy pokrewieństwo, powinno się w treści umowy wskazać jakie jest to pokrewieństwo.

Poza danymi uczestników w umowie należy wymienić:
- datę i miejsce zawarcia umowy,
- określenie zobowiązania, tj. że umowa dotyczy pożyczki,
- wysokość zobowiązania – kwotę (również słownie),
- na jaki czas pożyczka jest udzielona
- określenie oprocentowania, jeśli dotyczy,
- sposób wypłaty pożyczki (np. przelew na jakie konto),
- wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie zobowiązania,
- zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty podatku lub zgłoszenia pożyczki w urzędzie skarbowym.

Umowa powinna zostać przygotowana w dwóch identycznych egzemplarzach, dla obu stron i opatrzona podpisami stron. W jej treści można także wskazać, że ewentualne zmiany ustaleń będą musiały mieć formę pisemną i być zaakceptowane przez obie strony.

Jeśli pożyczka jest oprocentowana, pożyczkodawca będzie miał jeszcze jeden obowiązek – w rocznym zeznaniu podatkowym będzie musiał wykazać dochód z odsetek i zapłacić od niego podatek.

 

 

kontakt1.jpg
Małgorzata Tyburska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione