KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
1 maja 2020

Zielonka świeża lub konserwowana

Zielonki stanowią cenne i tanie źródło składników pokarmowych, głównie w żywieniu przeżuwaczy. Ich cechą charakterystyczną jest 70-80% zawartość wody.

Zielonki zawierają całe rośliny - kwiatostany, łodygi, liście, które w odpowiednim momencie rozwoju są koszone lub zjadane przez zwierzęta albo zadawane im w formie nieprzerobionej, jak też w formie zakonserwowanej, w postaci siana, kiszonki, sianokiszonki czy suszu

Ważne atuty

Jedną z lepszych, jeśli nie najlepszą, paszą soczystą jest zielonka z pastwiska. Z wielu względów pobieranie jej bezpośrednio z pastwiska jest ważną, niekiedy niedocenianą, zaletą. Zawarte w roślinach witaminy i inne substancje, słońce, czyste powietrze oraz ruch wpływają na zdrowie, prawidłowy rozwój i wydajność zwierząt. 


O wielkości plonu oraz wartości energetycznej zielonki z pastwiska decydują trawy. Trawami zalecanymi do zastosowania na pastwisko są: życica trwała, wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa. 
Żeby uzyskać dobre efekty z pastwiska, powinno być ono racjonalnie użytkowane, właściwie urządzone oraz odpowiednio nawożone i pielęgnowane. Podstawową zasadą gospodarki zielonką z pastwiska jest utrzymanie równowagi między wydajnością pastwiska a potrzebami pasących się zwierząt.

Nie zwlekać!

Wiosną nie można zwlekać z rozpoczęciem wypasu. Opóźnienie będzie oznaczało spasanie stale przestarzałej zielonki. Podstawowym kryterium rozpoczęcia wypasu jest wysokość roślin, która powinna wynosić 10-12 cm. 
Czas od pierwszego dnia wyjścia zwierząt na pastwisko do pełnego żywienia zielonką nazywamy okresem przejściowym z żywienia zimowego na letnie. Okres ten jest niezwykle ważny i powinien trwać 7 dni. Należy stopniowo przechodzić z żywienia paszami konserwowanymi na żywienie zielonką pastwiskową.

Ryzykowna i popularna

Podstawową technologią zagospodarowania zielonki jest jej naturalne zasuszenie, na siano. Najbardziej rozpowszechnionym, ale też i najbardziej ryzykownym sposobem, jest suszenie siana bezpośrednio na ziemi. O wielkości strat decydują w tym przypadku warunki atmosferyczne oraz organizacja pracy. Pierwszą czynnością powinno być jak najszybsze doprowadzenie do całkowitego zwiędnięcia roślin, co przerywa oddychanie, będące przyczyną znacznych strat składników pokarmowych. Skoszoną zielonkę należy zatem natychmiast rozrzucić cienką warstwą na łące i często intensywnie przetrząsać. 
Aby uzyskać siano o wysokiej wartości pokarmowej, trzeba przestrzegać terminów koszenia. Jeżeli posiadamy łąki o dużym udziale roślin motylkowych, należy je kosić w okresie pełnego pąkowania. Z kolei łąki, na których dominują same trawy, najkorzystniej jest kosić od początku do pełni kłoszenia traw.

Mniejsze straty

Drugą metodą konserwacji zielonki jest jej zakiszenie. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania paszy zdrowej i smacznej, przy mniejszych niż przy suszeniu na siano stratach składników pokarmowych, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dlatego w warunkach niesprzyjających dobremu wysuszeniu siana (III pokos), tj. w latach wilgotnych, także latem, lepiej jest przeznaczyć skoszoną zielonkę do zakiszenia.


Coraz bardziej popularny staje się sposób zakiszania zielonki już przewiędniętej, o zawartości suchej masy 30-40%, lub podsuszonej - 40-60% s.m., co pozwala otrzymać bardzo dobrą paszę, czyli sianokiszonkę. Najkorzystniejsze w tym przypadku jest krótkie przewiędnięcie trawy (24-36 godz.). W ten sposób uzyskuje się materiał o zawartości ok. 35-40% suchej masy. Proces doprowadzenia skoszonej zielonki do odpowiedniej wilgotności jest, obok przebiegu pogody, uwarunkowany sprawnym przetrząsaniem masy roślinnej. 


Podsuszoną masę zgrabiamy w wały. Obecnie występujące na rynku zgrabiarki posiadają rozwiązania techniczne zapewniające wysoką jakość zgrabiania, przy występowaniu minimalnych strat. Po zgrabieniu w wały podsuszoną zielonkę możemy zbierać na kilka sposobów: przyczepami samozbierającymi, sieczkarniami, prasami zwijającymi. 
Polecaną formą zbioru jest produkcja sianokiszonki w balotach. Zaletami tej metody jest wysoka jakość kiszonki, brak strat w wyniku wtórnej fermentacji, co ma miejsce przy pobieraniu paszy z pryzmy lub silosu przejazdowego, możliwość zakiszania zielonek z małej powierzchni, łatwość porcjowego pobierania kiszonki 

Nie kosić zbyt nisko

Zawsze należy też pamiętać, aby traw nie kosić zbyt nisko. Wysokość koszenia decyduje o ilości zebranej masy i wpływa na całkowitą wydajność użytków zielonych. Przyjmuje się, że optymalna wysokość koszenia traw wynosi 5-6 cm. Zbyt niskie koszenie opóźnia odrost roślin i wpływa na wzrost zanieczyszczenia zielonki glebą. 
Alternatywą uzupełnienia pasz soczystych może być uprawa zielonek na gruntach ornych. Można je uprawiać w różnych formach: w plonie głównym, w formie poplonów ozimych, ścierniskowych lub jako wsiewki poplonowe.

 

 

kontakt1.jpg
Zdzisław Szlązak
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione