KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
29 marca 2019

Czy globalne ocieplenie może być szansą dla polskiego rolnictwa?

W ostatnich latach coraz bardziej zauważalne jest globalne ocieplenie, co ma wielkie znaczenie w rolnictwie. Jeśli bowiem okres wegetacyjny się wydłuży, zwiększy to obfitość upraw i zysk. Pozwoli też na uprawę roślin egzotycznych, dotąd hodowanych tylko na południu, jak np. soja, słoneczniki, mandarynki, czy cytryny. Jakie jeszcze korzyści może nam przynieść globalne ocieplenie w rolnictwie?

Globalne ocieplenie w rolnictwie – rosnące znaczenie

Globalne ocieplenie już zmienia nam klimat, a będzie miało jeszcze coraz poważniejsze konsekwencje dla światowej gospodarki, w tym sektora produkcji rolnej i spożywczej. Z jednej strony wyższe poziomy dwutlenku węgla CO2 w atmosferze mogą być korzystne dla wzrostu upraw. Z drugiej jednak strony produkcja rolna w wielu krajach może ucierpieć z powodu wzrostu temperatury i suszy. Ocieplanie się klimatu wpłynie też na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak np. susze, powodzie, gwałtowne burze i huragany. Jak jednak wpłynie to konkretnie na rolnictwo w Europie?


Globalne ocieplenie w rolnictwie – skutki dla upraw i hodowli

Globalne ocieplenie w rolnictwie na pewno będzie powodować straty i spadek PKB. Raport EurCom opublikowany w listopadzie 2018 r. informuje, że średnia globalna temp. wzrośnie o 3⁰C, w porównaniu z epoką przedindustrialną. Ponadto, wskaźniki PKB państw UE zmniejszą się pod koniec tego wieku o 1,9% rocznie (240 mld EUR). Zmiany klimatu mogą też wpłynąć na wskaźniki umieralności i obniżą wydajność pracowników. Zwiększą również liczbę powodzi, huraganów, trąb powietrznych i susz, które mocno szkodzą produkcji rolnej, zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich. Jeśli wzrost temperatury utrzyma się na poziomie plus 2 C, wtedy negatywny wpływ na gospodarkę będzie ograniczony do ok. 79 mld EUR rocznie. Co ciekawe, globalne ocieplenie i związane z tym ekstremalne warunki pogodowe, w połączeniu z konfliktami zbrojnymi zwiększą też liczbę migrantów zalewających Europę.


Globalne ocieplenie w rolnictwie może niekorzystnie wpłynąć na kraje południowej Europy. Modele symulacyjne EurCom pokazują, że np. Hiszpania będzie nękana suszą częściej niż dzisiaj. Niższy poziom rzek utrudni nawadnianie pól uprawnych. Oczekuje się, że w Hiszpanii, Włoszech lub Grecji, zasoby wód podziemnych również spadną. Klimat w tych krajach stanie się bardzo suchy. Zmiany związane z ocieplaniem klimatu do 2035 r. mogą już znacząco negatywnie wpłynąć na rolnictwo i doprowadzić do spadku ważnych upraw, w tym np. kukurydzy i/lub słoneczników w Portugalii, Włoszech, Hiszpanii, Grecji itp.


Czy globalne ocieplenie w rolnictwie może być za to szansą dla Polski?

Jak najbardziej! Przede wszystkim daje to możliwość większych zbiorów w naszym klimacie. Prognozy EurCom pokazują bowiem, że wyższe średnie temperatury będą sprzyjać wydłużeniu okresu wegetacyjnego w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Jednak temperatury nie będą na tyle wysokie, aby ograniczyć produkcję roślinną na 1 ha, z powodu suszy i zbytniego upału. Za to scenariusz taki zapowiada się w Europie Południowej, gdzie ekstremalne temperatury i niedobór wody mogą nawet mocno ograniczać wegetację roślin. Globalne ocieplenie przedłuży też u nas sezon wegetacyjny i przyspieszy pracę na polu w okresie wiosennym (wcześniej będzie można wyjść w pole z pracą po zimie). Według aktualnych prognoz meteorologicznych i naukowych, do 2035 r. ocieplanie klimatu może pozytywnie maksymalizować m.in. zbiory kukurydzy, pszenicy i buraków cukrowych. Wzrośnie też u nas opłacalność siewu roślin wymagających cieplejszej pogody, takich jak wspomniana soja, słoneczniki, cytrusy. Z drugiej jednak strony, wyższe temperatury mogą niekorzystnie wpływać na uprawę tradycyjnych roślin, jak np. ziemniaki. Ocieplający się klimat z pewnością zacznie też przyciągnąć do Polski nowe szkodniki niszczące uprawy. Już zresztą coraz więcej z nich migruje z południa w kierunku na północ Europy. Prognozy oparte na modelach EurCom wskazują jednak, że polski sektor spożywczy i tak może być tylko łagodnie dotknięty zmianami klimatycznymi, przynajmniej przez najbliższe 20 lat. Dla polskich firm to idealna szansa na zwiększenie produkcji rolnej i wejście na nowe rynki eksportowe.


Zmiany w handlu międzynarodowym

Prognozy komisji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa wskazują, że w takich państwach jak Afryka, Indie czy Azja Południowo-Wschodnia, tendencje zmian klimatycznych do 2050 r. będą miały mocno negatywny wpływ na produkcję żywności, co może zaostrzyć problem globalnego głodu. Bogatsze kraje, w których rolnicy mają dostęp do nowoczesnych technologii, jak Kanada, USA i państwa UE (w tym Polska) mogą więc zwiększyć produkcję rolną i eksport żywności. Już w 2017 r. eksport żywności z Polski wyniósł 27,3 mld zł.

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione