KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
9 lutego 2019

Kalkulacje rolnicze - pszenica jara

Uprawa pszenicy jarej ma duże znaczenie w niektórych rejonach, szczególnie przy nasileniu upraw późno schodzących z pola, po których uprawa pszenicy ozimej staje się ryzykowna. Ponadto może być zasiana na powierzchniach, na których uprawy ozime uległy wymarznięciu. 

Uprawa pszenicy jarej w przeciwieństwie do formy ozimej generuje niższe koszty uprawy. Pszenica jara plonuje słabiej niż odmiany ozime, niemniej jednak przewyższa je pod względem walorów gospodarczych (zawiera więcej białka i tłuszczu). Łatwiejszy jest dobór lepszego przedplonu oraz uprawa na glebach nieco gorszych. 

W skali światowej zboża stanowią ponad 60% produkcji roślinnej. W UE zboża stanowią 55% areału uprawy roślin rolniczych. W polskim rolnictwie znaczenie zbóż jest relatywnie jeszcze większe. Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi stanowią około 70% wszystkich zasiewów.

W grudniu ub.r. Główny Urząd Statystyczny przedstawił „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r.”. Był to rok zdominowany przez suszę, a zbiory były o kilkanaście procent mniejsze niż w 2017 roku. Według autorów raportu GUS-u susza zmniejszyła plony, a ulewne deszcze obniżyły jakość ziarna. 

Według GUS powierzchnia upraw zbóż ogółem w 2018 r. wynosiła około 7,8 mln ha. Wstępnie szacuje się, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano ponad 2,9 mln ha, tj. o ok. 9,2% więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym, w tym: pszenicy jarej ponad 0,5 mln ha, tj. 14,3% więcej.

Według danych wynikowego szacunku plony zbóż ogółem wynosiły około 34,3 dt/ha, czyli aż o 7,7 dt/ha (o 18%) mniej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wynosiły 32,3 dt/ha, tj. mniej o 7,7 dt/ha (o 19%). Najbardziej spadły plony zbóż jarych, które oszacowano średnio na 27,1 dt/ha, czyli o 7,4 dt/ha i równocześnie 21% mniej od plonów z ubiegłego roku. 

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 26,8 mln t, tj. o 5,2 mln t (o 16%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 7,7 mln t, w tym pszenicy jarej na ponad 1,5 mln t, tj. o 9% mniej niż w roku poprzednim. Niższy plon oznacza, że globalnie polskie rolnictwo wyprodukuje mniej zboża. 

Jak wynika z danych GUS, w czerwcu 2018 r. za pszenicę w skupie płacono 686 zł/t, czyli mniej o 3% niż rok wcześniej. W pierwszym miesiącu sezonu 2018/2019 dostawy zbóż z nowych zbiorów przyczyniły się do minimalnego spadku cen ziarna. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pszenicę konsumpcyjną w lipcu 2018 r. uzyskiwano 711 zł/t, czyli o 2% więcej niż w czerwcu. Ceny pszenicy konsumpcyjnej były mniejsze o 1–2% niż przed rokiem. W październiku cena pszenicy konsumpcyjnej kształtowała się na poziomie 810–880 zł/t. 

Według prognoz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ograniczona podaż zbóż na rynku unijnym będzie stymulowała ceny do wzrostu. Jednak wzrost ten może być ograniczony dostępnością ziarna na rynkach pozaeuropejskich. Ceny zbóż w Polsce będą się kształtowały pod wpływem cen rynku unijnego. W tej sytuacji Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych ocenił, że ceny zbóż do końca pierwszego kwartału 2019 r. będą się utrzymywały na poziomie o 20–30% wyższym niż przed rokiem.

Na konferencji prasowej Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych mówiono m.in. o szacunkowych cenach zbóż w 2019 roku. Przeciętne ceny skupu pszenicy mogą kształtować się następująco: w czerwcu 800– –870 zł/t, a we wrześniu 740–810 zł/t. 

Na ceny zbóż w Polsce w sezonie 2018/2019 będzie miał wpływ m.in. spadek zbiorów (o 16%) i podaży (o 9%) oraz wzrost zużycia i zmniejszenie zapasów.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy jarej według cen brutto ziarna i środków produkcji z listopada 2018 r., opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje rolnicze” wydanej przez KPODR w Minikowie. 

Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy jarej

Lp.

Poziom intensywności

Niski

30 dt/ha

Średni

40 dt/ha

Wysoki

55 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3310

4090

5260

 

ziarno pszenicy jarej (77 zł/dt)

2310

3080

4235

JPO1)

945

945

945

1

Materiał siewny

378

378

378

2

Nawozy mineralne

558

813

1116

3

Środki ochrony roślin

95

210

305

4

Inne koszty2)

34

51

68

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

1065

1452

1867

C

Nadwyżka bezpośrednia (A–B)

2191

2574

3314

5

Usługi3)

512

616

700

6

Praca maszyn własnych

477

496

528

7

Pozostałe koszty4)

707

707

707

D

Koszty pośrednie (5+6+7)

1696

1819

1936

E

Koszty całkowite (B+D)

2761

3270

3802

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

92,0

81,8

69,1

G

Dochód rolniczy netto (C–D)

495

755

1378

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa,
2) sznurek,
3) zbiór, prasowanie słomy, 
4) utrzymanie budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

 

 

kontakt1.jpg
Małgorzata Kutnik
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione