KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
16 stycznia 2019

Jak legalnie wynająć mieszkanie?

Coraz większą popularnością w Polsce cieszy się inwestowanie w nieruchomości, a w szczególności zakup mieszkań w celu ich wynajmu. Należy jednak pamiętać, że taki najem trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym, a przychód jest opodatkowany i obowiązkowe jest płacenie zaliczek na podatek dochodowy. Niniejszy artykuł wyjaśnia jak przejść przez niełatwą procedurę takiego wynajmu.

Wynajem mieszkania - podpisanie umowy

Po pierwsze należy rozpocząć od spisania dokładnej i szczegółowej umowy z potencjalnym lokatorem – w tym celu najlepiej udać się do prawnika, aby nie popełnić żadnych błędów. Prawnik doradzi jak sporządzić umowę, której zapisy jednoznacznie określą obowiązki potencjalnego najemcy. Przede wszystkim określona musi być kwota odstępnego, czynszu, kaucji, terminy ich wpłaty oraz forma. Ponadto w takiej umowie powinny również znaleźć się zapisy kto uiszcza opłaty eksploatacyjne, takie jak woda, prąd, czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, podatek od nieruchomości czy ubezpieczenie. Najbardziej jednak popularnym sposobem jest płacenie opłat przez właściciela lokalu (po wcześniejszym okazaniu się rachunkami), bowiem uniknie wtedy kłopotu nieopłaconych zobowiązań, kiedy trafi się na nieuczciwego lokatora. Jednocześnie umowa taka powinna zawierać dokładną procedurę w przepadku braku płatności ze strony najemcy.

Najem zgłoś w Urzędzie Skarbowym

Kiedy mamy już najemcę oraz spisaną z nim umowę, taki najem należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym. Ostateczny termin to 20 dzień następnego miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiło spisanie umowy. Co ważne – wynajem jest zwolniony z prowadzenia działalności gospodarczej. Najłatwiejszą formą opodatkowania w tym przypadku jest ryczałt prywatny, w którym płacimy jedynie 8,5% od osiągniętego przychodu miesięcznie. Wybierając tę formę opodatkowania nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów i rozchodów, ani składać żadnych miesięcznych deklaracji. Wystarczy jedynie wystawić wpłacającemu pokwitowanie przyjęcia gotówki – w przypadku gotówkowego rozliczania. Natomiast w przypadku przelewu bankowego potwierdzeniem wpłaty jest wydruk z konta bankowego. Termin uiszczania zaliczek podatku dochodowego to 20 dzień następnego miesiąca, po miesiącu, w którym przyjęto wpłatę. Wyjątkiem jest zaliczka za grudzień, kiedy to termin jest wydłużony do 31 stycznia, gdy dokonujemy rozliczenia rocznego i płacimy kwotę, która wyliczona zostaje z odpowiedniej deklaracji. Należy jednak pamiętać, że przychodem jest jedynie kwota za najem. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się przyjętych środków pieniężnych za opłaty, np. wodę, prąd. Co ważne w przypadku kiedy w danym miesiącu nie mamy przychodu – zaliczek nie trzeba odprowadzać. Jednocześnie należy pamiętać, że kwoty zaliczek na podatek dochodowy zaokrąglamy zawsze do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

PIT-28

Ostatnim obowiązkiem właściciela lokalu jest rozliczenie roczne na druku PIT–28. Jest to zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i składa się go do 31 stycznia do właściwego Urzędu Skarbowego. 

Ważnym jest również fakt, iż stawka ryczałtu 8,5% stosowana jest do przychodu w kwocie do 100 000 zł, natomiast nadwyżka tej kwoty jest już opodatkowana stawką 12,5%.

Źródła: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Fot. M. Rząsa

 

kontakt1.jpg
Ewa Stodolna
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione