KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-01-11

W sprawie utworzenia Krajowego Programu Rozwoju Spółdzielczości Rolniczej i Wiejskiej

Z myślą o dalszym rozwój spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w Polsce Krajowa Rada Spółdzielcza postuluje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie Krajowego Programu Rozwoju Spółdzielczości Rolniczej i Wiejskiej zawierającego kompleksowe systemowe rozwiązania i działania umożliwiające rozwój spółdzielni rolniczych i wiejskich w Polsce.

Jak zauważa Krajowa Rada Spółdzielczości Rolniczej, obecne rozwiązania prawne oraz w zakresie wsparcia nie zatrzymały postępującego regresu w spółdzielczości rolniczej.

Zdaniem KRS zasadne jest też przyjęcie przez polski rząd rozwiązań krajów Zachodniej Europy w zakresie różnych form wsparcia spółdzielczości rolniczej, w tym w sferze zwolnień podatkowych – pozwalających ochronić i zwiększyć udział spółdzielni w rynkach rolnych - jako przeciwwagę postępującej globalizacji rynków i działania na nich coraz większych podmiotów gospodarczych. 

KRAS proponuje wprowadzenie zwolnień podatkowych dla spółdzielni rolniczych mających status małego przedsiębiorstwa. Spółdzielcy postulują również o odbudowę  udziału zorganizowanych gospodarczo rolników w rynku – co jest podstawowym warunkiem ochrony dochodów rolników na niestabilnych rynkach (ograniczenie spadku liczby rolników zrzeszonych we wspólnych podmiotach gospodarczych: spółdzielniach, grupach producentów rolnych, organizacjach producentów, zrzeszeniach, itp.).

Aby spółdzielczość na wsi mogła się dalej rozwijać, zdaniem KRS, konieczne jest  wprowadzenie do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego definicji rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako wielorodzinnego gospodarstwa rolnego oraz umożliwienie obrotu nieruchomościami rolnymi, w tym wkładami gruntowymi, wewnątrz spółdzielni – bez uzyskiwania w takim przypadku zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Ponadto nalezy umożliwić spółdzielniom i członkom spółdzielni uczestnictwo w przetargach ograniczonych na zakup gruntów  oraz kontynuację i poszerzenie dostępu spółdzielni do funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – w obecnej perspektywie znacząca ich liczba jest w praktyce wykluczona z możliwości wsparcia w ramach działań PROW (ograniczenia limitami dot. powierzchni lub wielkości ekonomicznej gospodarstwa - RSP).

W ocenie KRS bardzo ważna jest też zmiana podejścia do tworzenia i działania grup producentów rolnych. Obecne restrykcje legislacyjno– biurokratyczne powodują w szybkim tempie likwidację tych podmiotów, dlatego zdaniem spółdzielców kluczowe jest pytanie: Czy spółdzielczość, w tym GPR będą wspierane przez Ministra Rolnictwa i agendy rządowe – jako bardzo pożądany element struktury zorganizowanego rynku?

Spółdzielnie rolnicze i wiejskie zorganizowane w ramach branż spółdzielczych, pomimo znacznego spadku ich liczby oraz potencjału ekonomicznego w wyniku przemian gospodarczych po 1989 r. – odgrywają ciągle istotną rolę w życiu gospodarczym i społecznym naszego kraju.

• Spółdzielnie mleczarskie – mające ok. 80% udziału w skupie i przetwórstwie mleka oraz produkcji wyrobów mleczarskich w naszym kraju, stanowią kluczową branżę dla polskiej gospodarki oraz są istotnym graczem na rynku eksportu tych produktów w UE i in. krajów,
• Rolnicze spółdzielnie produkcyjne – są ważnym ogniwem w krajowej produkcji rolniczej –poprzez wspólne działanie głównie rodzin rolniczych w nich zrzeszonych, osiągają znaczące rezultaty produkcyjne, w tym wysoką wydajność,
• Gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”– mimo odejścia większości spółdzielni od obsługi rolnictwa, pełnią ważną funkcję na wsi, prowadząc sklepy handlu detalicznego, składy opału, część spółdzielni nadal zaopatruje rolników, ponad 100 prowadzi wypiek chleba, ok. 30 masarnie,
• Spółdzielnie kółek rolniczych –w znacznie mniejszym niż w minionych latach stopniu, ale w dalszym ciągu prowadzą usługi maszynowe dla rolnictwa, co jest istotne przy coraz większych kosztach sprzętu rolniczego, oraz rozwijają usługi dla samorządu i ludności,
• Spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie –odgrywają znaczną rolę w środowiskach lokalnych, prowadząc głównie skup owoców i warzyw oraz sklepy handlu detalicznego,
• Grupy producentów rolnych i organizacje producentów w formie spółdzielni –jako nowa forma działania rolników na rynku, mimo problemów w tworzeniu większych podmiotów gospodarczych oraz z biurokracją –są formą umożliwiającą rolnikom tak potrzebne wspólne działanie na silnie zglobalizowanych rynkach rolnych.

Źródło: KRS

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione