KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2018-10-11

O rozwoju pomocy żywnościowej w Polsce

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz Podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska podsumowali dotychczas przeprowadzone działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i poinformowali o dalszych planach prowadzenia tej pomocy.

Program ten jest dla mnie ważny z dwóch powodów. Po pierwsze cieszę się, że produkty polskiego rolnictwa trafiają do polskich obywateli, tych w trudnej sytuacji. Po drugie dlatego, że działania takie pokazują wrażliwość społeczną, że nie zostawiamy bez pomocy osób, które jej potrzebują – zaznaczył minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa wykorzystuje istotną część produkcji rolniczej i jest szansą na ulokowanie nadwyżek produkcji żywności.

To wydatkowanie jest wydatkowaniem racjonalnym. Pomoc trafia do faktycznie potrzebujących, w takich grupach asortymentowych, które są potrzebne i wykorzystywane w każdej polskiej kuchni. Mamy do czynienia z dobrze i racjonalnie zdiagnozowanym kanałem dystrybucji. Docieramy do ludzi potrzebujących, którzy sami nie kupiliby tej żywności, bo ich na to nie stać. Ta pomoc jest rzeczywiście potrzebna i dobrze ukierunkowana – mówił minister Ardanowski.

Program rozwija się, jest modyfikowany i dostosowywany do zmian społecznych oraz potrzeb beneficjentów. Z miesiąca na miesiąc rośnie jego zasięg terytorialny – obecnie jest nim objętych 92% gmin w Polsce. Z roku na rok wzbogacana jest także zawartość paczki z pomocą żywnościową.

W 2014 r., gdy rozpoczynaliśmy realizację pierwszego podprogramu, w paczce było 5 produktów, o łącznej wadze 7 kg i wartości 40 zł. W kolejnych latach było już 16 artykułów, od 2017 roku jest ich 21. W tym roku paczka składa się z 21 produktów, co daje wagę 49,5 kg i wartość 263 zł – poinformowała wiceminister Bojanowska.

2,5 mld zł – to budżet Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w tym 15%, czyli 360 mln zł, to środki krajowe. W bieżącym podprogramie kwota przeznaczona na pomoc i działania towarzyszące to 390 mln zł.

Celem programu jest w szczególności wsparcie osób dotkniętych ubóstwem, niepełnosprawnością, bezdomnością, długotrwałą bądź ciężką chorobą. Pomoc przysługuje osobom, które uzyskują miesięczny dochód nie wywyższy niż 200% kryterium dochodowego ze świadczeń z pomocy społecznej. Według stanu do końca września 2018 r. była to kwota 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a na osobę w rodzinie było to 1028 zł. W tym roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 1402 zł i 1056 zł.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że program to nie tylko przekazanie paczki, to także szereg działań towarzyszących.

Działania towarzyszące, to porcja wiedzy, która każdemu z nas jest potrzebna. Wiedzy jak się odżywiać, na jakie produkty zwracać uwagę i czym się charakteryzują, jak przygotowywać posiłki, jak prowadzić zdrowy styl życia. To są te obszary wiedzy, które w czasie tych dodatkowych działań związanych z rozdawaniem paczek, są komunikowane. To także uczenie odpowiedzialności za żywność.

Przy tej okazji szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na globalny problem marnowania żywności.

Szacuje się, że około jedna trzecia żywności na świecie jest marnowana. Ta odpowiedzialność za niemarnowanie żywności, to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Jest procedowana ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności. Moim zdaniem jest ona bardzo ważna zarówno w sensie etycznym, ale również dla polskiego rolnictwa. Nieumiejętność dystrybucji żywności na świecie sprawia, że ta żywność nie dociera do głodujących. Nie ma zagrożenia dla produkcji rolniczej w Polsce, jeżeli będziemy w sposób racjonalny, mądry i oszczędny gospodarowali żywnością. Potencjał polskiego rolnictwa możemy wykorzystywać również do innych celów. Do produkcji energii, do produkcji biomasy, która może być źródłem różnych surowców.

Zarówno minister Ardanowski jak i wiceminister Bojanowska przypomnieli, że ważną instytucją w procesie realizacji Programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR jest instytucją, która realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa odpowiada z zakup żywności zgodnie z prawem zamówień publicznych, przeprowadza kontrole w organizacjach partnerskich, podpisuje umowy z ogólnopolskimi organizacjami partnerskimi.

Podprogram 2017 rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku i trwał do końca czerwca tego roku. Realizowany był dzięki zaangażowaniu 4 organizacji ogólnopolskich: Caritas, Federacji Polskich banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Żywność w formie paczek lub posiłku trafiła do prawie 1 mln 400 tys. osób. Wiceminister Bojanwoska podziękowała wszystkim zaangażowanym podmiotom za ich pracę.

 

 

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • ODR Bratoszewice
  • KOWR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • WDR