KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2018-09-16

Co z ułatwieniami przy zatrudnianiu cudzoziemców?

Miesiąc temu informowaliśmy o wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie możliwości uproszczenia przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników – czytaj TUTAJ. Dziś mamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa. 

W odpowiedzi na postulat dotyczący uproszczenia procedur powierzania pracy cudzoziemcom, resort pracy poinformował, że monitoruje stosowanie nowych przepisów i procedury wydawania zezwoleń na pracę sezonową przez powiatowe urzędy pracy. Współpracuje przy tym ze środowiskami rolniczymi. W miarę możliwości resort stara się reagować na pojawiające się problemy, wskazując możliwe rozwiązania usprawniające procedowanie urzędów.

Wskazano, iż z dniem 18 maja br. wszedł w życie przepis umożliwiający legalne powierzenie pracy w trakcie procedury wydawania zezwolenia na pracę sezonową, również w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium w innym celu niż praca sezonowa.

Obecnie trwają prace związane ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Celem zmian jest wykreślenie specyficznych rodzajów działalności jak np. hodowla grzybów, w przypadku których prace prowadzone w sposób ciągły i konieczne utrzymanie możliwości stałego powierzania pracy cudzoziemcom. Wykreślenie danych rodzajów prac z zakresu rozporządzenia sprawi, że prowadzące ją podmioty będą mogły powierzać pracę na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, nie będą natomiast korzystały z zezwoleń na pracę sezonową. Dodatkowe porządkujące zmiany w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną wprowadzone nową ustawą o rynku pracy, której projekt jest właśnie w trakcie konsultacji społecznych.

Jednocześnie zaznaczono, iż na początku 2019 r. przewidziana jest całościowa ewaluacja wprowadzonych w 2018 r. rozwiązań. Jeżeli zostanie uznane, że poszczególne elementy procedury nie spełniają swojej funkcji, podjęte zostaną decyzje o ich zmianie.

 

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • WDR
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie