KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2 października 2017

Maryja bliska młodemu człowiekowi

Czy Maryja może być inspiracją i wzorem dla współczesnego młodego człowieka? Jak najbardzej. Przekonajcie się sami.

Papież Franciszek przypominał o tym w orędziu na Światowe Dni Młodzieży 2017r.

Maryja była bardzo młodą dziewczyną, kiedy dowiedziała się, że została wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna. Młodość kojarzy się najczęściej z brakiem rozsądku, rozwagi, a okazuje się, że Pan Bóg wybiera nastolatkę z maleńkiej wioski do wypełnienia najważniejszej misji w dziejach świata: narodzenia Syna Bożego. Jeśli sam Stwórca – Wszechmocny i Wszechwiedzący, pełnia Miłości, Mądrości, Sprawiedliwości i Miłosierdzia decyduje się zawierzyć młodej dziewczynie, to może jednak młodość nie jest taka głupia, jak się powszechnie sądzi?

Przede wszystkim młodzi ludzie muszą uwierzyć w siebie i starać się – z Bożą pomocą, otwierając się na łaskę Bożą – rozeznać i rozpoznać Boży plan w stosunku do swojego życia. Rozpoznać swoje powołanie.

Pozostaw swój ślad w życiu i w historii, bo wielkie rzeczy uczynił [ci] Wszechmocny

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) – zawołała Maryja, po tym, jak dowiedziała się, że została przez Boga wybrana na Matkę Jego Syna. Była w niej odwaga, aby Wszechmocnemu Bogu powiedzieć „tak”. Była w niej pasja i radość życia. I tak ma wyglądać życie każdego młodego człowieka. Nie powinien zamykać się w sobie, w swoim świecie, ale odważnie wychodzić światu naprzeciw i z odwagą i nadzieją, jak Maryja, mierzyć się z nowymi wyzwaniami, jakie przynosi każdy dzień. Każdy dzień jest dla młodego człowieka wyzwaniem, aby zrobić coś dobrego, pozostawić po sobie ślad. Młodzi ludzie powinni zadawać sobie pytanie: czego Bóg ode mnie oczekuje? Co mam w życiu robić, aby moja wiara – pośród wyzwań wspołczesnych – była jak najpełniej przeżywana w jedności w Bogiem, z drugim czlowiekiem? Jaką drogę życiową wybrać? Czy Bóg powołuje mnie do życia w małżeństwie, do życia w smotności, a może do życia konsekrowanego i kapłańskiego? Dobrze rozpoznane powołanie daje gwaranację na szczęście i na dzielenie się wiarą, nadzieją, miłością, na dzielenie się dobrem z drugim człowiekiem. Na zmienianie świata przez dobro i na pozostawienie po sobie śladu.

Nie bądź młodym kanapowym, Maryja nie była, bo wielkie rzeczy uczynił [ci] Wszechmocny

Franciszek nawiązał do słynnego już powiedzienia „wstań z kanapy”, którego użył w czasie Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.

Kiedy Maryja dowiedziała się od Anioła, że i jej krewna, którą uważano za niepłodną, spodziewa się dziecka, „z pośpiechem” – jak czytamy w Ewangelii – udała się do swojej krewnej Elżbiety. Wstała z kanapy – opuściła bezpieczne ciepłe ściany swojego małego domu, wyszła w świat ze swoją Tajemnicą. Tajemnicą, od której biło światło i Ona tym światłem postanowiła się podzielić. Maryja była więc odważna, nie było w niej pychy, jak podkreśla papież, nie była typem kobiety, która jest lękliwa i woli siedzieć na kanapie.

Nie włócz się bez sensu, bo wielkie rzeczy uczynił [ci] Wszechmocny

Kiedy Bóg dotyka serca chłopaka czy dziewczyny, to stają się oni zdolni do prawdziwie wielkich czynów – powiedział Ojciec Święty Franciszek. Papiaż podkreślił, że życie każdego człowieka to nie włóczenie się bez sensu, ale pielgrzymka, która mimo wielu cierpień, tylko w Bogu może znaleźć swoją pełnię. Kiedy Bóg nas wzywa, nie patrzy na nasze grzechy, ale na to, ile dobra i miłości możemy naszym działaniem wyzwolić. Życie każdego młodego człowieka, podobnie jak życie młodej Dziewczyny z Nazaretu, może stać się „narzędziem dla ulepszania świata”. Jezus was wzywa, abyście pozostawili swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby historię, waszą historię i historię wielu osób.

Młodzi niepowierzchowni, bo wielkie rzeczy uczynił [im] Wszechmocny

Papież nie zgadza się z tym, że młodzi sa powierzchowni. Przypomina, że trzeba planować życie, myśleć o przyszłości, będąc jesdnocześnie zakorzenionym w przeszłości. Ta pamięć daje siłę do teraźniejszego życia, do twórczego i radosnego przeżywania swojej codzienności. Papież przestrzega, aby życia młodych nie przypominał „reality show”, bez celu i sensu, bez planu. Franciszek zachęca młodych do brania przykładu z Maryi, która „zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Zachęca ich do prowadzenia duchowego dziennika, do codziennej wieczorenej reflekscji nad tym, co udało się zrobić dobrego, a czego się nie udało zrobić. Do rachunku sumienia.

Młody nie jest oddzielony od przeszłości, bo wielkie rzeczy uczynił [mu] Wszechmocny

Podkreśla Franciszek. Czasem młodzi wstydzą się swoich korzeni, tradycji, historii swojego narodu. To błąd. Niedobrze jest odcinać się od swoich korzeni To tak, jakby odciąć sobie skrzydła. Papież przypomina, że Maryja – młodziutka dziewczyna – bardzo dobrze znała przeszłość swojego narodu i bardzo dobrze znała Słowo Boże – wyśpiewała to w „kantyku własnym”, który zarazem był śpiewem Kościoła, w Magnificat.

Prawdziwe doświadczenie Kościoła nie jest jak flashmob, w którym ludzie wyznaczają sobie spotkanie, przeprowadzają krótkotrwałe zdarzenie, a potem każdy idzie w swoją stronę. Kościół nosi w sobie długą tradycję, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, jednocześnie ubogacając się doświadczeniem każdej osoby. Także wasza historia znajduje swoje miejsce w obrębie historii Kościoła.

To niezwykle inspirujące i życiodaje doświadczenie, uświadomić sobie, że jestem częścią wielkiego organizmu, który od wieków trwa i wciąż owocuje. Ważne, aby zrozumieć już w młodości, że ty i ja, każdy z nas, powinien odcisnąć na nim swój ślad. Dla potomności, dla mnożenie dobra.

Wyśpiewaj swój Magnificat, bo wielkie rzeczy uczynił [ci] Wszechmocny

Ważna jest świadomość, że tuż obok nas mamy skarb ukryty, jakim jest pobożność ludowa i wiara przekazywana z pokolenia na pokolenie. Skarbem jest kontakt z ludźmi starszymi, którzy pomogą młodym „poderwać się do lotu” dodając im paliwo, jakim jest bogactwo życiowej mądrości. Skarbem jest zawsze Pismo Święte: trzeba czytać je codziennie i konfrontować ze swoim życiem odczytując codzienne wydarzenia w świetle tego, co Pan mówi do was w Piśmie Świętym. W modlitwie i modlitewnej lekturze Biblii (tzw. lectio divina) Jezus rozpali wasze serca, oświeci wasze kroki, także w mrocznych chwilach waszego życia.

Żyj w postawie eucharystycznej, bo wielkie rzeczy uczynił [ci] Wszechmocny

Dziękuj, pielęgnuj i uwielbiaj. Nie koncentruj się na problemach. Msza św. i sakrament pojednania to taka duchowa podstawa, umożliwiająca codzienne odnawianie życia w przebaczeniu.

Szukaj szczęścia tylko w Bogu, bo wielkie rzeczy uczynił [ci] Wszechmocny

On nam pomaga w nadaniu należytego znaczenia przeszłości, aby lepiej zaplanować szczęśliwą przyszłość: ale jest to możliwe tylko wówczas, jeśli przeżywamy autentyczne doświadczenia miłości, które nabierają konkretnego kształtu w odkryciu Bożego powołania i w posłuszeństwie temu wezwaniu. I tylko to nas czyni naprawdę szczęśliwymi.

 

 

kontakt1.jpg
Agnieszka Wygoda
Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Lubi podróże po Polsce, historię,filozofię, duchowość Karmelu i Feliksa Konecznego. Autorka książek „Droga Krzyżowa ze świętymi” i „Zawierzyć Maryi”, współautorka albumu „Kościoły diecezji warszawsko-praskiej”. Mama trójki dzieci.
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • ODR Bratoszewice
  • WDR
  • KOWR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI