KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
4 września 2018

Zasady obrotu ziemniakami - co musi wiedzieć polski rolnik?

Zasady obrotu ziemniakami to wiedza obowiązkowa dla wszystkich plantatorów tych jadalnych bulw. W związku z tym, państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jak co roku, przypomina rolnikom, że uprawę ziemniaków w naszym kraju oraz ich sprzedaż i przemieszczanie wewnątrz Unii Europejskiej mogą prowadzić wyłącznie podmioty oficjalnie wpisane do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Rejestr taki prowadzi zaś każdy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jakie jeszcze wymogi musi spełnić polski rolnik w tym względzie?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, co roku w okresie zbioru okopowych, przypomina plantatorom zasady obrotu ziemniakami. Rolnicy muszą przede wszystkim wiedzieć, że uprawę ziemniaków w naszym kraju oraz ich sprzedaż i przemieszczanie wewnątrz terytorium Unii Europejskiej mogą prowadzić jedynie podmioty oficjalnie figurujące w polskim rejestrze przedsiębiorców (w obrocie mogą być tylko ziemniaki rejestrowane). Jest tak ze względu na możliwość rozwlekania kwarantannowych chorób roślin uprawnych.

Rejestry te są prowadzone oddzielnie w każdym województwie przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nie warto ryzykować i nie rejestrować swojej działalności rolniczej, ponieważ zgodnie z art. 108 ust.1 pkt. 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r., nr 11, poz. 94 z późniejszymi zmianami) –

kto wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, bez wpisu do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 – wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2270 zł”. Naliczeniem kar zajmują się Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W ustawie przeczytamy też (art. 108 ust. 8 wspomnianej ustawy), że „od nieuiszczonych w terminie opłat sankcyjnych pobiera się odsetki za zwłokę, w wysokości i na zasadach obowiązujących dla zaległości podatkowych.

Nieuiszczona opłata sanacyjna skutkuje ponadto egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. „Opłaty sankcyjnej nie określa się, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym popełniono czyn stanowiący podstawę określenia tej opłaty, upłynęło 5 lat” (art. 108 ust. 4 wspomnianej ustawy). „Określonej opłaty sankcyjnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o jej określeniu” (art. 108 ust. 5 ustawy). Na tym jednak nie koniec, bo obowiązujących przepisów jest więcej. Jakie wiec jeszcze wymogi i zasady obrotu ziemniakami musi spełniać polski rolnik, chcący zająć się ich uprawą i sprzedażą?

Zasady obrotu ziemniakami – badania na obecność bakterii Cms

Pozostałe wymogi mówią również o tym, że bulwy ziemniaczane mogą być wprowadzane do obrotu oraz przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy w miejscu ich uprawy/produkcji, zostały w prawidłowy sposób przebadane przez lokalnego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który w związku z tym uznał je „za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus – Cms”.

Chodzi tu o groźną i trudną w zwalczaniu chorobę ziemniaków o nazwie – bakterioza pierścieniowa ziemniaka. W różnym nasileniu występuje ona w poszczególnych rejonach uprawy ziemniaków w Polsce. Ze względu na dużą szkodliwość i faktycznie spore trudności w zwalczaniu, bakterioza pierścieniowa ziemniaka jest więc objęta kwarantanną i podlega w naszym kraju obowiązkowi zwalczania z urzędu. Właśnie to przesądza o konieczności badania bulw ziemniaczanych wchodzących do obrotu na terenie Polski i dalej. Na podstawie wspomnianych badań, ziemniaki pochodzące z polskich miejsc produkcji, w których wysadzono wyłącznie sadzeniaki kwalifikowane i/lub ziemniaki przebadane na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Cms, które po zbiorze uznano za wolne od tej choroby, będą mogły być dalej sprzedawane i wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale tylko po przeprowadzeniu badań jedynie tych wysyłanych partii.

Zasady obrotu ziemniakami – pozostałe przepisy

W ramach pozostałych wymogów plantatorzy ziemniaków muszą wiedzieć, że każde opakowanie bulw ziemniaczanych musi posiadać dołączony numer wpisu do rejestru producenta i dystrybutora (oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców). Z kolei ziemniaki sprzedawane i przemieszczane z Polski do innych krajów UE muszą tez być zaopatrzone we wspomniane wyżej „zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii CMS”, wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Natomiast ziemniaki wywożone poza Unię, muszą spełniać wymogi krajów przeznaczenia. Przypominamy, ze wprowadzanie do obrotu i przemieszczanie ziemniaków bez kwalifikacji, zaświadczeń i oznakowań podlega karze grzywny.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • WDR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice