KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2018-08-10

Stypendium dla zdolnych maturzystów ze wsi i małych miasteczek

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Wnioski można składać do 17 sierpnia, do godz. 16.00.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu), zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich oraz mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców i pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto. 

Ponadto spełnia jeden z poniższych warunków: pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na dalsze lata nauki.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Partnerzy Programu: Fundacja Wspomagania Wsi, Narodowy Bank Polski, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: FEP

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • KOWR
  • WDR
  • ODR Bratoszewice
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie