KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
11 czerwca 2018

Jak założyć gospodarstwo ekologiczne?

Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na jakość oraz pochodzenie spożywanych przez nich produktów. Nic więc dziwnego, że sektor gospodarki ekologicznej rozwija się coraz intensywniej. Przybywa także rolników zainteresowanych utworzeniem tego rodzaju gospodarstw.

Co to jest gospodarstwo ekologiczne?

Pod tym pojęciem kryje się produkcja oparta o środki pochodzenia naturalnego. W praktyce oznacza to, że nie wolno stosować nawozów oraz środków chemicznych. Hodowla powinna być oparta na produktach organicznych. Rolnictwo ekologiczne to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, przy zastosowaniu środków naturalnych.

Do jego najważniejszych celów należą: zachowanie wysokiego poziomu próchnicy (gwarancja odpowiedniej żyzności gleby czy utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej. Nie wolno stosować pasz przemysłowych, organizmów genetycznie modyfikowanych, zapraw nasiennych, syntetycznych środków ochrony roślin, sztucznych koncentratów czy nawozów. sztucznych. Dopuszczone jest używanie środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce. Ich wykaz można uzyskać w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Można także stosować nawozy i środki poprawiające właściwości gleby. Informacje na ten temat znajdują się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 

W przypadku uprawy roślin należy stosować ekologiczny materiał siewny, stosować właściwy płodozmian czy odchwaszczać mechaniczne bez chemicznych środków ochrony roślin. Hodując zwierzęta rolnik musi zapewnić im, m.in. dostęp do wybiegów i pastwisk czy żywić odpowiednimi paszami. 

Jak uzyskać statut gospodarstwa ekologicznego?

W pierwszej kolejności należy wybrać jedną z dwunastu jednostek certyfikujących, mających upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Polsce wyróżniamy obecnie sześć grup certyfikatów. Są to ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca, zbiór ze stanu naturalnego, pszczelarstwo, akwakultura, przetwórstwo produktów ekologicznych czy wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych.

Następnie trzeba przygotować pakiet wymaganych przez tę instytucję formularzy. Konieczne będzie dołączenie dodatkowych dokumentów. Mogą to być: wypisy z ewidencji gruntów i budynków dotyczących gospodarstwa, mapy, opis gospodarstwa z zaznaczeniem położenia gruntów, obiektów i urządzeń produkcyjnych czy kopie umowy dzierżawy gruntów. W przypadku, gdy istniejące gospodarstwo rolne ma się przestawić na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi, to trzeba opisać działania, jakie będą podejmowane w tym celu. Wnioskodawca może także zażądać informacji o rodzaju i planowanych ilościach produktów, które mają być wytwarzane metodami ekologicznymi. 

Po złożeniu tych dokumentów rolnik musi przestawić się na produkcję metodami ekologicznymi oraz wyraża zgodę na odpłatną kontrolę firmy certyfikującej. Proces przejściowy trwa minimum dwa lata. A w przypadku upraw wieloletnich jest to okres trzech lat. Po uzyskaniu zgody na certyfikowaną uprawę metodami ekologicznymi trzeba prowadzić dokumentację. Odpowiednio wykonywana może przyspieszyć procedurę zdobycia certyfikatu. Raz w roku organizacja certyfikująca kontroluje, czy gospodarstwo działa we właściwy sposób. Wcześniej wspólnie z gospodarzem ustala się sposób jej przeprowadzenia. Koszty kontroli ponosi rolnik.

Należy pamiętać, że właściciel ekologicznego gospodarstwa może ubiegać się o dopłaty do upraw i hodowli ekologicznych. Są one przyznawane na podstawie przynależności do grupy certyfikatu i odpowiednio przeliczane. W trakcie przestawiania się z rolnictwa tradycyjnego stawki dopłat są wyższe, co jest spowodowane większymi nakładami w tym właśnie okresie. Po uzyskaniu certyfikatu stawki maleją. Informację o chęci przejścia na produkcję metodami ekologicznym trzeba zgłosić także do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych. Należy pamiętać, aby co roku składać wniosek o certyfikację gospodarstwa. 

Aktualnie na terenie Polski funkcjonuje 12 upoważnionych jednostek certyfikujących. Poniżej przedstawiamy ich listę.

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.
02-679 Warszawa
ul. Jacka Kaczmarskiego 27
www.ekogwarancja.pl
tel: +48 81 501 68 30
+48 81 501 68 31
+48 81 501 68 32
tel. kom.: 695 510 001
fax: +48 81 501 68 49

PNG Sp. z o.o.
26-021 Daleszyce
Cisów 77A
www.certyfikacja.co
e-mail: biuro@certyfikacja.co
tel.: +48 41 306 40 00
tel. kom.: 665 046 943
609 725 652

COBICO Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
Przebieczany 529
www.cobico.pl
e-mail: cobico@cobico.pl
tel.: +48 12 632 35 71
+48 12 630 90 90
fax: + 48 12 416 36 46

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
02-564 Warszawa
ul. Narbutta 3 A lok. 1
www.bioekspert.waw.pl
e-mail: biuro@bioekspert.pl
tel.: 22 825 10 78;
22 825 18 12
tel. kom: +48 509 535 583
tel. kom: +48 509 217 354

BIOCERT MAŁOPOLSKA
Sp. z o.o.
31-503 Kraków
ul. Lubicz 25A
www.biocert.pl
e-mail: sekretariat@biocert.pl
tel./fax: +48 12 430 36 06
tel. kom.: 509 668 424

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 23A
tel. +48 (22) 46 45 200
fax +48 (22) 46 45 251

Oddział Badań i Certyfikacji w Pile
ul. Śniadeckich 11 64-920 Piła
www.pcbc.gov.pl
e-mail: pila@pcbc.gov.pl
tel.+48 (67) 213 87 00
fax +48 (67) 213 83 84

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
02-786 Warszawa
ul. A. Romockiego "Morro" 22
www.agrobiotest.pl
e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl
tel: 22 847 87 39, 22 258 57 68
kom: 695 478 739
fax: 22 254 57 85

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 56
www.tuv.pl
e-mail: post@pl.tuv.com
tel.: +48 22 846 79 99
+48 22 846 51 63
fax: +48 22 868 37 42

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
03-216 Warszawa
ul. Modlińska 6 lok. 207
www.agroeko.com.pl
e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl
tel.: +48 22 884 00 20
tel. kom.: +48 666 338 204
fax: +48 22 884 00 21

SGS Polska Sp. z o.o.
01-248 Warszawa
ul. Jana Kazimierza 3
www.pl.sgs.com
e-mail: sgs.poland@sgs.com
eko@sgs.com
tel.:+48 22 329 22 22
+48 22 329 22 03
fax: +48 22 329 22 20

DQS Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
Tel. +48 22 395 88 10
Adres do korespondencji:

DQS Polska sp. z o. o.
biuro w Pile
64 – 920 Piła
ul. Okrzei 18 p. 108
http://dqs.pl/
e-mail: ekologia@dqs.pl
tel. +48 882 469 313

Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
http://www.bureauveritas.pl
e-mail:
agrocert@pl.bureauveritas.com
tel./fax: +48 22 549 04 00
tel.: +48 606 593 598

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • WDR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • ODR Bratoszewice
  • KOWR