KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
26 maja 2018

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu wniosków o małe granty

Coraz częściej sołectwa ubiegają się o małe granty. Kluczem do zwycięstwa, czyli otrzymania finansowych środków, jest przygotowanie dobrego, a więc zawierającego jak najmniej błędów wniosku. 

Należy pamiętać, aby jak najdokładniej zapoznać się z treścią ogłoszenia konkursowego. Analizując zawarte w nim wymagania oraz warunki, można zminimalizować ryzyko pojawienia się błędów. W procesie przygotowywania wniosku o mały grant warto korzystać z warsztatów, przygotowujących do stworzenia tego dokumentu. Instytucje prowadzące nabór umożliwiają też na bieżąco konsultowanie pisanego wniosku. Za błąd należy uznać przygotowywanie tego dokumentu na ostatni moment. Wnioski o małe granty mogą mieć różny stopień trudności i skomplikowania. Jednak pamietajmy - trzeba poświecić sporo czasu, aby dobrze je opracować. 

Analiza potrzeb

Bardzo często potencjalni grantobiorcy źle analizują potrzeby lokalnych społeczności. W praktyce chodzi o to, że projekt społeczny nie funkcjonuje w próżni. Trzeba właściwie określić kontekst, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Aby go znaleźć, należy przeprowadzić dokładną analizę potrzeb, czyli znaleźć elementy, będące problemami do rozwiązania. Warto, więc wcześniej zaproponować mieszkańcom konsultacje społeczne. Dysponując wiedzą, związaną z tym, co identyfikują oni jako problemy można stworzyć diagnozę lokalnych potrzeb. Może ona stać się inspiracją do przygotowywania ciekawych wniosków w konkursach grantowych.

Niewłaściwe określenie potrzeb adresatów działań skutkuje niedopasowaniem projektu do realnych potrzeb. Na etapie przygotowywania wniosku niewłaściwie określane bywają kompetencje uczestników przedsięwzięcia oraz lekceważone są środowiskowe bariery. W tym drugim przypadku chodzi, m.in. o nierozwiązane konflikty. Kolejnym błędem jest niewykorzystanie zasobów środowiska (osób i instytucji mogących wziąć udział w przedsięwzięciu). Dobrze przygotowany projekt ma racjonalnie sporządzony i opisany harmonogram. Złe zarządzaniem czasem może przeszkadzać lub wręcz uniemożliwić realizację naszego pomysłu.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na niewystarczające opisanie projektu. Chodzi o zbyt małą ilość informacji dotyczących przebiegu przedsięwzięcia, jego uczestników, celów i przewidzianego budżetu. Realizowane przedsięwzięcie musi pokrywać się z działalnością (wynikającą ze statutu) organizacji starającej się o grant. Jeśli tak nie będzie, to oceniający wniosek stwierdzą niezgodność celów statutowych wnioskodawcy z treścią projektu.

Kolejne kryterium to zgodność planowanego przedsięwzięcia z obszarami wsparcia przewidzianymi w konkursie. Jeżeli nie będą się one pokrywać, to wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych. Do częstych pojawiających się błędów należy za mało informacji, dotyczących kadry, która będzie realizować projekt. Po podpisaniu umowy powinien on zostać zrealizowany zgodnie z przewidzianym harmonogramem. O wszelkich problemach, które mogą mieć wpływ na przebieg przedsięwzięcia należy informować fundatora grantu. Ich ukrywanie może doprowadzić do zerwania umowy i konieczności oddania otrzymanych pieniędzy. 

Formalności...

Warto wspomnieć o kolejnej grupie błędów, czyli tych związanych z formalnym aspektem składania wniosków o małe granty. Do najczęściej popełnianych należą brak podpisu przez osoby uprawnione oraz pieczątki organizacji na końcu formularza. Potencjalni grantobiorcy zapominają też o wymaganych załącznikach czy dołączeniu statutu organizacji. Zdarza się też, że do wniosku dołączany jest nieaktualny, czyli starszy niż 3 miesiące odpisu z KRS-u. Oceniający wskazują także niezgodność treści projektu z kosztorysem. A w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w lokalu, brak dokumentów, potwierdzających prawo do jego zajmowania. Nie można składać oferty po terminie określonym w ogłoszeniu.

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • ODR Bratoszewice
  • KOWR
  • WDR