KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Resort rolnictwa informuje - zasady uboju świń w gospodarstwie

Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności, ubój świń na terenie gospodarstwa możliwy jest w przypadku, gdy odbywa się w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny posiadacza zwierzęcia (który może je wykorzystać do produkcji na własne potrzeby, np. kiełbasy), pod warunkiem spełnienia wymagań weterynaryjnych odnoszących się do takiego uboju.

Wymogi określone są w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r., poz. 392 oraz poz. 973). 

Należy przy tym podkreślić, że  ubój ten  może odbyć się na terenie gospodarstwa, w którym utrzymywane było zwierzę, albo w innym gospodarstwie, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny, a ponadto, taki ubój powinien być dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia – informuje resort rolnictwa    

Natomiast ubój świń, z których mięso bądź wyprodukowane z niego produkty mięsne (np. kiełbasa) mają być wprowadzone na rynek, musi odbyć się w zatwierdzonej przez powiatowego lekarza weterynarii rzeźni. Tak więc rolnik, który zamierza dokonywać uboju własnych świń w celu produkcji kiełbasy przeznaczonej do wprowadzenia na rynek, powinien skierować zwierzęta do uboju w zatwierdzonej rzeźni.

Produkcja kiełbasy z własnego mięsa w celu wprowadzenia na rynek może odbywać się w ramach różnych form działalności, np. rolniczego handlu detalicznego, handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, czy też zatwierdzonego zakładu przetwórstwa mięsa. Informacje na temat przepisów weterynaryjnych odnoszących się do ww. rolniczego handlu detalicznego i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej zamieszczone są stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: www.minrol.gov.pl (zakładka Informacje branżowe – Informacje branżowe aktualności).       

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) osoby dokonujące uboju zwierząt kopytnych (w tym świń) w gospodarstwie powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. Nr 205, poz. 2102, z późn. zm.) ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym ubój na potrzeby własne, powinien być dokonywany tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca, tj. osobę, która ukończyła 18 lat, ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz odbyła praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3 - letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

W świetle obowiązujących przepisów ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym ubój na potrzeby własne, powinien  być dokonywany przez osoby posiadające takie same kwalifikacje, jakich wymaga się od osób uprawnionych do zawodowego uboju.

W dniu 12 marca 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Nowelizacja tego rozporządzenia pozwoli na uzyskanie kwalifikacji niezbędnych podczas uboju na użytek własny poprzez odbycie bezpłatnego szkolenia organizowanego przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii bez konieczności 3 – miesięcznej praktyki w zatwierdzonej rzeźni. 

 

Źródło: MRiRW

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • WDR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • ODR Bratoszewice
  • KOWR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
-->