KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
27 kwietnia 2018

Czym są Lokalne Grupy Działania?

Zobacz, czym są Lokalne Grupy Działania i jak wygląda ich działalność na obszarach wiejskich.

Czym są Lokalne Grupy Działania?

Pod pojęciem Lokalnych Grup Działania (LGD) kryje się rodzaj partnerstwa terytorialnego. Są powiązane z programem unijnym Leader, będącym jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tworzą je członkowie trzech sektorów, czyli publicznego (gminny i powiatowy samorząd terytorialny), gospodarczego (przedsiębiorcy) i społecznego (organizacje pozarządowe). Na poziomie decyzyjnym co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Mogą mieć charakter wiejski, miejski lub rybacki. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia, fundacje lub związki stowarzyszeń. 

Najważniejszym dokumentem dla funkcjonowania tej instytucji jest Lokalna Strategia Rozwoju. Zawiera ona, m.in. charakterystykę regionu oraz plan podejmowanych działań. Baza Lokalnych Grup Działania dostępna jest na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (www.ksow.pl)

Jak funkcjonują LGD?

Aby zrozumieć sposób funkcjonowania LGD należy poznać zasady, którymi w swoim działaniu kieruje się ta organizacja. Terytorialność związana jest z tym, że program jest realizowany na konkretnym obszarze. Obejmują spójny obszar gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Dla spójności obszaru dopuszcza się włączenie gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców. Obszar może liczyć co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. Jedną z najważniejszych reguł jest oddolność inicjatyw. Oznacza to, że mieszkańcy danego obszaru decydują, jakie projekty chcą realizować.

Realizowane inicjatywy uwzględniają szeroko rozumiane uwarunkowania (kulturowe, przyrodnicze, historyczne czy kapitał ludzki). Wszyscy członkowie LGD działają na równoprawnych zasadach. Organizacja dysponuje własnym, samodzielnie zarządzanym budżetem. Duże znaczenie ma także innowacyjność. Realizowane inicjatywy powinny pomagać mieszkańcom tych obszarów w rozwiązywaniu ich problemów.

Zadania LGD

Najważniejszym zadaniem tej instytucji jest wzmacnianie oddolnych więzi i aktywizowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz obszarów wiejskich. Dzieje się to przez różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jednym z najważniejszych jest organizowanie konkursów na małe granty. Biorąc w nich udział można zdobyć środki finansowe, m.in. na prowadzenie działalności gospodarczej, ochronę dziedzictwa kulturowego, turystykę, organizowanie wydarzeń artystycznych i sportowych.
Punktem wyjścia do realizacji przedsięwzięć i projektów promujących LGD są zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne, przyrodnicze danego obszaru. Katalog realizowanych inicjatyw jest obszerny. Wydawane są różnego rodzaju materiały promocyjne: mapy, książki, przewodniki czy foldery. LGD współpracują z lokalnymi twórcami ludowymi, organizują konkursy, warsztaty i konferencje. Zajmują się edukacją ekologiczną, konsultacjami i doradztwem. Sporo miejsca poświęca się także dbaniu o jakość stron internetowych LGD. Pełnią one nie tylko funkcję informacyjną, ale też promującą region. 

Przykłady Lokalnych Grup Działania:
www.krainadinozaurow.pl - LGD Kraina Dinozaurów (woj. opolskie)
www.jurajskaryba.pl -  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” (woj. śląskie)

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie