KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2018-04-16

Szacowanie szkód - wyjaśniamy nowe zasady

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz pojawiającymi się licznymi pytaniami rolników w zakresie Szkód Łowieckich, wyjaśniamy. 

Komisja 

 1. Szacowania szkód oraz ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół złożony z:
 • przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:
 • przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
 • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. 

Wniosek 

Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej i powinien zawierać w szczególności:
 • imię i nazwisko albo nazwę posiadacza gruntu, gdzie wystąpiła szkoda, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 • wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr ewidencyjny działki);
 • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
 1. Wniosek o szacowanie szkód składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód,
 2. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
 3. O terminie dokonania oględzin przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 

kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
 • ODR Bratoszewice
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • KOWR
 • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 • WDR