KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
14 kwietnia 2018

Enter - wysłane... słów kilka o przydatnych nam aplikacjach

Rok 2018 przyniósł nowe rozwiązania w komunikacji elektronicznej nie tylko w obszarze systemu płatności bezpośrednich. W systemie fiskalnym również coraz szerzej wykorzystuje się internet. Od 1 stycznia 2018 roku każdy czynny podatnik podatku VAT (również rolnik) ma obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeżeli dotychczasowo podmiot rozliczał się metodą kwartalną i tak ciąży na nim obowiązek przesłania JPK_VAT co miesiąc. 

Przykład:  
do 25 lutego wysyłamy informację za styczeń      
do 25 marca wysyłamy informację za luty.  
 
JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory podatnicy VAT ewidencjonowali w rejestrze zakupów i sprzedaży. Obowiązek składania informacji JPK_VAT dotyczy osób i podmiotów, które są podatnikami VAT czynnymi i mają obowiązek składania deklaracji VAT-7 lub VAT 7K (rolnicy czynni VAT, to rozliczający podatek VAT na zasadach ogólnych). JPK_VAT może być podpisany w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego. Jeżeli wysyłamy plik JPK_VAT w czyimś imieniu, wymaga to złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków-komunikacji elektronicznej (UPL-1).
 
Ważne: 
 
Od stycznia 2018 r. podatnik VAT czynny zobowiązany do składania deklaracji VAT może złożyć ją wyłącznie w formie elektronicznej (do grudnia 2017 r. obowiązywały forma papierowa i elektroniczna). Możemy zrobić to sami dzięki wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw podatnikom zachęca do rozliczania się z administracją skarbową w formie elektronicznej i udostępnia na stronie http://www. finanse. mf. gov. pl/  darmowy program do sporządzania i przesyłania  informacji JPK_VAT w formie aplikacji e-mikrofirma.

Aplikacja e-mikrofirma

Przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która może być wykorzystana przez rolników rozliczających VAT na zasadach ogólnych. Aplikacja pozwala na wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT, które pozwolą na walidację (potwierdzenie zgodności), szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów. Aplikacja ta jest nowym narzędziem. Dotychczasowy system fiskalnej komunikacji elektronicznej udostępniony przez Ministerstwo Finansów pozwalał na przesyłanie wielu deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, dla których równorzędnie obowiązywały i obowiązują wersje papierowe (dla podatnika było to swoistym uproszczeniem i oszczędnością czasu). Do takich narzędzi została stworzona darmowa aplikacja e-deklaracje desktop, do pobrania z tej samej strony www. 

Aplikacja e-deklaracje desktop

Umożliwia osobom fizycznym (podatnikom, płatnikom) wysyłanie drogą elektroniczną szeregu deklaracji (np.: PIT, CIT, PCC, VAT) bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W aplikacji e-deklaracje desktop identyfikatorem podpisu są „dane autoryzujące”. Ministerstwo Finansów przypomina, że w przypadku deklaracji, np.: VAT, PIT, PCC i innych podpisywanych „danymi autoryzującymi” składanych w 2018 roku należy w pozycji dane autoryzujące wpisać kwotę przychodu z zeznania rocznego i obliczenia podatku za rok 2016. W przypadku, kiedy podatnik (również rolnik) nie składał żadnego zeznania, w polu kwota przychodu za rok 2016 należy wpisać wartość „0”. 
 
Podsumowując, obydwie darmowe aplikacje są doskonałym narzędziem w fiskalnej komunikacji elektronicznej. W przypadku tych deklaracji, które można jeszcze przesyłać do systemu Ministerstwa Finansów w formie tradycyjnej (papierowej), możemy mieć wybór. Gorzej, gdy ustawodawca nałoży na podatnika obowiązek tylko formy elektronicznej – tak jak jest to w przypadku podatku VAT.   
 
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl; pomoc techniczna Krajowej Informacji Podatkowej infolinia 801-055-055

 

 
Grzegorz Wira
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • WDR