KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
Pamiątki okolicznościowe
7 marca 2018

Jaka jest nasza wiara? "Bóg przemawia..."

W poprzednich czternastu odcinkach naszego cyklu – w którym staramy się w systematyczny sposób poznawać prawdy katolickiej wiary – dotknęliśmy tematu początku dialogu Boga i człowieka, który wyraził się w wolnej decyzji Boga o objawieniu człowiekowi prawdy o sobie samym. Mówiliśmy o objawieniu naturalnym, które dostępne jest dla człowieka za pośrednictwem rozumu oraz o objawianie historycznym, które – dokonując się etapami – znalazło swoje wypełnienie w historii Jezusa z Nazaretu. Mówiliśmy o Tradycji i Piśmie Świętym – czyli o środkach za pomocą których Bóg przekazuje swojemu Ludowi, czyli Kościołowi prawdę o sobie. Dialog Boga i człowieka wymaga jednak interakcji ze strony człowieka, który może odpowiedzieć na Boży głos. W kilku kolejnych częściach naszego cyklu będziemy się przyglądać takiej właśnie odpowiedzi.

    1. Wiara, jako odpowiedź człowieka

Objawiający się Bóg nie tylko chce przemawiać do człowieka, nie tylko przekazywać prawdę o sobie, świecie i człowieku właśnie. Bóg zaprasza człowieka do rozmowy, która nie jest oczywiście tylko wypowiadaniem słów, ale postawą określaną mianem „posłuszeństwa wiary”. Jest to poddanie Bogu swojego rozumu, swojej woli, a w konsekwencji i wynikającego z nich działania. Być posłuszny Bogu, znaczy poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu. J

Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, wzorem takiego posłuszeństwa jest Abraham, a doskonałym urzeczywistnieniem jest Maryja (KKK, 143-144).

    2. Abraham – pokazuje czym jest wiara

Postawa Abrahama jest tak wyrazista, że na jej przykładzie można stworzyć definicję wiary. Uczynił to autor Listu do Hebrajczyków „Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). „Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość" (Rz 4, 3). Dzięki tej "mocnej wierze" (Rz 4, 20) Abraham stał się "ojcem wszystkich tych, którzy wierzą" (por. Rz 4, 11. 18). Abraham jest tym, który jest nazywany jako ten który wierzy Bogu wbrew faktom. Dzięki wierze w usłyszane słowo, Abraham dokonuje  czegoś co było dla każdego dojrzałego mężczyzny w świecie semickim szaleństwem, tj. opuszcza ojcowiznę, dom, ziemię swego ojca, ruszając w nieznane, tylko z obietnicą Boga, że posiądzie nową ziemię w mleko i miód opływającą. Wierzy Bogu, gdy ten zapewnia go, że jego potomstwo stanie się tak liczne jak ziarnka piasku i jak gwiazdy na niebie, gdy on i jego żona są podeszli już w latach, będąc bezdzietnymi. Dzięki wierze poczyna się syn – Izaak (por. KKK145-147). 

    3. Maryja – doskonałe urzeczywistnienie

Maryja w wierze przyjmuje zapowiedź i obietnicę Boga, daje jej swoje przyzwolenie, staje się uległa Duchowi Świętemu. Wierzy również wbrew faktom. Jej syn miał być wielki, miał posiąść tron króla Dawida, jego panowaniu nie będzie końca. Tymczasem przez trzydzieści lat życia Jezusa nie dokonuje się nic wielkiego. Gdy wreszcie zaczyna głosić, uzdrawiać, czynić cuda ludzie zaczynają się od niego odwracać. Oskarżony za bluźnierstwo zostaje w okrutny sposób zamordowany. Wbrew faktom Maryja ufa usłyszanemu od Boga słowu. Postawa Maryi jest tak doskonała, że Kościół nazywa ją Matką Wierzących (por. KKK, 148)

Co dokładnie rozumiemy mówiąc „wierzę”? Jakie są cechy wiary? O tym w kolejnym odcinku.

 

 

kontakt1.jpg Ks. Piotr
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • ODR Bratoszewice
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • WDR
  • KOWR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI