KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
23 lutego 2018

Edukacja na temat bioasekuracji − ASF i grypa ptaków

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja „Zasady bioasekuracji ASF i grypy ptaków”. 

Było to spotkanie informacyjne dla szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wziął udział podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz doradca Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Humięcki, dyrektor gabinetu politycznego ministra środowiska Przemysław Bednarski, Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, wicedyrektor departamentu spraw społecznych i oświaty rolniczej MRiRW Robert Jakubik oraz dyrektor ds. zarządzania kryzysowego MRiRW Mieczysław Mosakowski.

Konferencję otworzył wiceminister Romanowski, który przedstawił  wykład pt. „Administracyjne zwalczanie ASF”. Prof. Krzysztof Niemczuk po prezentacji Instytutu przedstawił wykład pt. "Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie zabezpieczanie stad hodowlanych, zwalczanie". Ponadto prof. Krzysztof Śmietanka przedstawił prezentację nt. aktualnej sytuacji w zakresie grypy ptaków w Europie i Polsce oraz wybranych aspektów bioasekuracji. Bardzo ważny był również wykład pt. Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wygłoszony przez Wioletę Kniżewską, reprezentującą Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego i Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

Konferencja była kolejną okazją do przekazania informacji o aktualnej sytuacji w zakresie ASF oraz grypy ptaków, jak również działań, które podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Głównego Inspektoratu Weterynarii i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Bardzo istotnym elementem edukacyjnym dla przedstawicieli szkół rolniczych była dyskusja z udziałem naukowców z krajowego laboratorium referencyjnego PIWet-PIB w Puławach oraz uczestnikami spotkania z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Fot. 1.

kontakt1.jpg
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wpólna 20
00--930 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • WDR