KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
19 lutego 2018

KRUS: Rolniku, powiedz stop upadkom!

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych.

                                

"Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

Czy można zapobiec wypadkom przy pracy?

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS w jeszcze większym stopniu ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służyć temu będą m.in.: XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, XXIV Konkurs W rolnictwie można pracować bezpieczniej, liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce.

Upadek to nie przypadek!

Tegoroczną akcję „Upadek to nie przypadek” inauguruje film o tym samym tytule, prezentujący wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników w celu ograniczenia ryzyka wypadków. Zapraszamy do obejrzenia filmu i do jego udostępniania.

Kasa zachęca również rolników do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną.

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych znajdziesz TUTAJ. 

                

                

Wśród zdarzeń z grupy "upadek osób" zgłoszonych do KRUS w 2017 roku najczęściej odnotowano:

 •     upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (42,5%);
 •     upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (24,7%);
 •     upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (14,1%);
 •     upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (13,1%). 

Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

 •     złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 33%;
 •     nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 10,3%;
 •     niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,4%;
 •     wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni – 5,1%;
 •     nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5%;
 •     niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 4,4%.

 

 

kontakt1.jpg
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Aleja Niepodległości 190  
00-608 Warszawa
tel. 22 592-65-90  

 

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
 • WDR
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • ODR Bratoszewice
 • KOWR
 • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI