KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
13 lutego 2018

Koszty i opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno

Analizę kosztów i opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno przeprowadzono w oparciu o dane z 63-hektarowego gospodarstwa w powiecie biłgorajskim, uzyskane w 2017 roku. Uprawiane są w nim zboża, rzepak oraz kukurydza na ziarno (na powierzchni 17 ha). Plon ziarna kukurydzy był niższy niż w poprzednich latach i wyniósł 75 dt z ha. Cena zbytu jest średnią ceną uzyskaną ze sprzedaży ziarna jesienią 2017 roku. 

W wyliczeniu kosztów mechanizacji uwzględniono koszt pracy ciągnika oraz amortyzację jego i sprzętu towarzyszącego w uprawie kukurydzy w przeliczeniu na 1 ha. Koszty ogólnogospodarcze stanowią 7% kosztów bezpośrednich. Obciążenia płatnicze to koszty ubezpieczenia KRUS, ubezpieczenia komunikacyjnego i podatku rolnego przeliczone na 1 ha.

W tabeli przedstawiono koszt produkcji w ujęciu wartościowym i procentowym oraz dochód z produkcji kukurydzy na ziarno. Jak wynika z przedstawionych danych, przy takich nakładach i plonie 75 dt z ha, dochód rolniczy z 1 ha, po uwzględnieniu dopłat do 1 ha produkcji, wyniósł 425 zł, jednostkowy koszt produkcji kukurydzy na ziarno - 54,33 zł za dt, średnia cena zbytu, jaką rolnik uzyskał, 60 zł za dt, a wskaźnik opłacalności, wyrażony stosunkiem ceny zbytu 1 dt do kosztów produkcji 1 dt, 1,10%. 

Koszty i opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w wybranym gospodarstwie w powiecie biłgorajskim

 

Wyszczególnienie

 

Wartość (zł)

 

Procentowy udział kosztów

 

A.

 

Wartość produkcji: plon (75 dt) x cena sprzedaży

(60 zł za dt)

4500,00

 

 

 

 

 

Koszty na 1 ha, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

nasiona (1,10 j.s. x 600 zł)

 

660,00

 

13,18

 

 

 

nawozy mineralne

(Polifoska 6-20-30 400 kg, mocznik 350 kg)

1145,00

 

22,86

 

 

 

nawozy organiczne, wapno

 

75,00

 

1,50

 

 

 

środki ochrony roślin

(Adengo 315 SC, Innovate 240 SC)

239,00

 

4,77

 

 

 

koszty specjalistyczne -

dosuszanie kukurydzy (7,40 t x 80 zł)

592,00

 

11,82

 

 

 

koszty mechanizacji

 

1389,00

 

27,74

 

 

 

koszty pracy rolnika

 

120,00

 

2,40

 

 

 

koszty ogólnogospodarcze (koszty organizacyjne, dojazdy do pól)

 

295,00

 

5,89

 

 

 

obciążenia płatnicze (podatki, ubezpieczenia)

 

193,00

 

3,85

 

 

 

kombajn zbożowy - usługa

 

300,00

 

5,99

 

 

B.

 

Razem koszty

 

5008,00

 

100,00

 

 

 

Koszt produkcji 1 dt

 

67,68

 

 

 

C.

 

Koszt produkcji pomniejszony o dopłaty (akcyza paliwowa + JPO + zazielenienie + dodatkowa ) - 933 zł

 

4075,00

 

 

 

 

 

Koszt produkcji 1 dt z uwzględnieniem dopłat

 

54,33

 

 

 

 

 

Wskaźnik opłacalności (%)

 

1,10

 

 

 

 

 

Dochód rolniczy (zł/ha) (A-C)

 

425,00

 

 

 

 

Powiat biłgorajski charakteryzuje się glebami średnimi i słabszymi. Na takich glebach wzrasta znaczenie uprawy kukurydzy na ziarno. Z roku na rok powierzchnia jej uprawy rośnie. Warunki pogodowe w okresie wegetacji mają ogromny wpływ na rozwój kukurydzy. Rok 2017 nie sprzyjał uprawie kukurydzy na ziarno. Niskie temperatury we wczesnych fazach rozwojowych i późniejsza susza wpłynęły na gorsze zbiory ziarna. Kukurydza jest rośliną, która wymaga dużych nakładów finansowych i specjalistycznego sprzętu do siewu, zbioru i suszenia. Korzystanie z usług rolniczych jest drogie i znacznie podraża koszty uprawy tej rośliny, toteż nie każdy rolnik może zająć się jej produkcją.

 

 

 

kontakt1.jpg
Zdzisław Zwolak
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • ODR Bratoszewice
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • KOWR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI