KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
13 lutego 2018

Zagroda edukacyjna szansą na zróżnicowanie dochodów

Ogólnoświatowa tendencja do specjalizacji profilu działalności dotyczy także turystyki wiejskiej. Jedną ze specjalizacji, cieszącą się szczególnie wysokim zainteresowaniem ze strony klientów, jest edukacja prowadzona na bazie zasobów gospodarstwa rolnego. 

Przez lata uświadomiliśmy sobie, że wieś może służyć nie tylko prowadzeniu działalności stricte rolniczej, ale jest również świetnym miejscem do wypoczynku, a dzięki bogatej historii, tradycjom i kulturze, stanowi niekończącą się możliwość do poznawania i doświadczeń. Nie ma drugiego miejsca, w którym tak wyraźnie widać zależności łączące człowieka z otaczającą go naturą. Te specyficzne uwarunkowania sprawiają, że wieś jest doskonałym miejscem do edukacji i budowania poczucia przynależności, a dzięki swojej różnorodności budzi zainteresowanie wśród szerokiego grona osób.  

Zdając sobie sprawę z ogromnego potencjału wsi, w 2010 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zainicjowało powstanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, której celami działania są: podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. 

Sieć skupia obiekty z terenów wiejskich, w których prowadzona jest działalność edukacyjna dla grup oraz klientów indywidualnych, realizujące przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekty starające się o rejestrację powinny również posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.

Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny, co najważniejszeniesie ze sobą wiele korzyści, takich jak promocja gospodarstwa w ogólnopolskim serwisie internetowym, możliwość udziału w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce edukacji w gospodarstwie rolnym, prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej oraz wsparcie doradcze.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w gospodarstwie rolnym jest korzystne zarówno dla sektora rolnictwa, jak i szkolnictwa. Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia, programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsca edukacji, poznanie wiejskiej kultury. Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Jest to także odmiana i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód.

Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji „Zagrody edukacyjnej”, podane w regulaminie, a przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR. Szczegółowe informacje na temat działalności sieci, regulamin, dokumenty oraz kontakt do koordynatorów wojewódzkich są dostępne na stronie www.zagroda-edukacyjna.pl.

 

 

kontakt1.jpg
Tekst i fot. Aleksandra Hapka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • ODR Bratoszewice
  • KOWR
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
-->