KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Większy popyt na polską wołowinę

Krajowe pogłowie bydła ogółem w czerwcu 2017 r. liczyło 6 143 tys. sztuk czyli o 3,4% więcej niż przed rokiem oraz o 3,1% więcej niż dwa lata wcześniej.

Zdaniem resortu rolnictwa, wzrost krajowego pogłowia bydła, zwłaszcza młodego w wieku 1–2 lat, jak również zwiększenie udziału tej grupy w strukturze pogłowia, ogółem przy jednoczesnym spadku udziału krów w strukturze, świadczy o  utrzymującym się zainteresowaniu mięsnym kierunkiem chowu.

W grudniu 2017 r., przy przewidywanym wzroście pogłowia krów i bydła opasowego, pogłowie bydła ogółem mogło wynieść około 6,15 mln sztuk, o około 3% więcej niż przed rokiem.

W ocenie Instytutu Ekonomiki  Rolnictwa  i Gospodarki Żywnościowej w całym 2017 roku produkcja wołowiny prawdopodobnie wyniosła około 1 050 tys. ton (540 tys. ton mpc.)  Jak zaznacza IERiGŻ, tendencja wzrostowa w produkcji zostanie utrzymana także w 2018 r., jednak ocenia się, że dynamika tego wzrostu może osłabnąć. 

Ceny płacone polskim producentom są determinowane zmianami cen w innych krajach. W okresie od 22 do 28 stycznia 2018 r. bydło ogółem skupowano przeciętnie po 6,92 zł/kg, tj. o 3,4% więcej niż tydzień temu i o 8,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017  r.

Na początku 2018 r. wzmożony popyt na polską wołowinę, zarówno ze strony krajów UE, jak i krajów trzecich prawdopodobnie będzie stymulował dalszy wzrost cen w Polsce. W  marcu 2018 r. ceny żywca wołowego mogą kształtować się na poziomie o około 7% wyższym od uzyskanych w analogicznym okresie 2017 r. Uwzględniając wahania sezonowe, przewiduje się, że w marcu 2018 r. ceny bydła ogółem i młodego bydła mogą się kształtować następująco: ceny bydła ogółem od 6,20 do 6,60 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego od 6,40 do 6,80 zł/kg – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

 

Źródło: MR i RW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie