KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi – trzeba przyspieszyć scalanie gruntów

Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi – trzeba przyspieszyć scalanie gruntów

Dla gospodarstw rolnych, których siedliska oraz pozostałe grunty rolne znalazły się w pasie inwestycji liniowych (dróg publicznych) lub też w ich bezpośrednim sąsiedztwie oznacza dezorganizację dotychczasowej struktury rozłogów gruntów. 

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działaniem łagodzącym negatywne skutki oddziaływania sieci autostrad i dróg ekspresowych na obszary wiejskie są tzw. scalenia infrastrukturalne, porządkujące przestrzeń wokół autostrady/drogi ekspresowej poprzez reorganizację dotychczasowego układu działek na danym obszarze, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. 

Dlatego też w resorcie rolnictwa przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw. Zawarte w projekcie ustawy propozycje nowych regulacji lub zmian obowiązujących przepisów mają na celu usprawnienie prowadzenia postępowań scaleniowych, w tym głównie ich przyśpieszenie.

W II połowie 2017 r. projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych i do uzgodnień międzyresortowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji dokonano zmian w treści projektu ustawy. Przewiduje się, że w I połowie 2018 r. prace nad tym projektem zostaną zakończone – informuje MR i RW. 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • KOWR
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • ODR Bratoszewice
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI