KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
12 lutego 2018

Sprawdź, czy magazynujesz olej napędowy zgodnie z przepisami!

Magazynowanie oleju napędowego przez rolników musi odbywać się zgodnie z przepisami. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, określające jak należy przechowywać olej napędowy na własne potrzeby, zostało wydane w czerwcu 2010 roku. Od tego czasu obowiązuje jego przechowywanie w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5000 litrów.  

Zbiorniki dwupłaszczowe 

Zbiorniki dwupłaszczowe to zbiorniki dwuścienne zrobione z dwóch warstw stali lub tworzywa sztucznego z bardzo małą przestrzenią między nimi. Składają się ze zbiornika wewnętrznego, w którym magazynowany jest olej napędowy oraz płaszcza zewnętrznego, mieszczącego co najmniej  110% projektowej objętości oleju ze zbiornika wewnętrznego. 

SENT 

W marcu 2017 r. przyjęta została Ustawa o systemie monitorowania drogowego towarów. Zaczął też obowiązywać system monitorowania drogowego - przesyłki towarów wrażliwych o objętości powyżej 500 litrów lub kilogramów, muszą zostać zgłoszone do rejestru zgłoszeń SENT (niezgłoszenie wiąże sie z poniesieniem kary).

System monitorowania drogowego ma na celu kontrolę dostaw, a tym samym walkę z szarą strefą, między innymi na rynku paliw. 

Przepisy te nie dotyczą jednak rolników będących ryczałtowcami. Jak poinformował resort:

rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

 

Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III – oleju napędowego na potrzeby własne użytkownika, należy sytuować z zachowaniem konkretnych odległości:

 •     10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
 •     5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej;
 •     3m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;
 •     5m od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15kV;
 •     10m od linii energetycznej powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającej 30kV;
 •     15m od linii powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV.

Warunki posadowienia zbiornika:

 •     płaska, wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z niepalnego materiału;
 •     podstawa szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od samego urządzenia;
 •     grubość podstawy co najmniej 5 cm;
 •     brak konieczności ustalania stref zagrożenia wybuchem dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego;
 •     przedostawanie się czynników roboczych do otoczenia podczas napełniania (...) zbiorników powinno być ograniczone do bezpiecznego minimum – połączenie cysterny ze zbiornikiem w czasie napełniania powinno być szczelne.

Zbiorniki należy zarejestrować w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. 

Przy zgłaszaniu urządzenia do UDT należy posiadać: poświadczenie wytwórcy zbiornika, opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami, plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących obiektów budowlanych i urządzeń oraz instrukcję eksploatacji zbiornika.

Zbiorniki do 2500 l włącznie nie podlegają kontrolom i rewizjom (objęte są uproszczoną formą dozoru), z kolei zbiorniki powyżej 2500 l podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej. Dla urządzenia objętego formą dozoru technicznego uproszczonego nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego eksploatację.

 

 

Źródło: 1. 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
 • ODR Bratoszewice
 • WDR
 • KOWR
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
-->