KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
Pamiątki okolicznościowe
26 stycznia 2018

Taka jest nasza wiara cz. 11 "Pismo Święte, czyli Stary i Nowy Testament"

Od kilu tygodni zatrzymujemy się nad tym, czym, a może lepiej Kim jest dla naszej wiary Boże Słowo. Mówiliśmy o autorze Pisma Świętego i roli człowieka, mówiliśmy o Duchu Świętym jako jedynym interpretatorze Pisma, mówiliśmy o sensach dosłownym i duchowym, a w nim o sensie alegorycznym, moralnym i anagogicznym. Dlaczego jednak te, a nie inne księgi stanowią Pismo Święte? Jaka jest relacja między Starym a Nowym testamentem?

    1. Kanon Pisma Świętego

Skąd mamy wiedzieć, które księgi wchodzą w skład Pisma Świętego? To Tradycja Apostolska pozwoliła rozpoznać Kościołowi jakie pisma należy uznać za księgi święte (KKK, 120). Jeśli chodzi o Nowy Testament, już w IV wieku na synodzie kartagińskim przyjęto za natchnione te księgi, które zgodnie przyjmowali za kanoniczne pisarze wczesnochrześcijańscy. Pierwszy znany spis ksiąg kanonicznych powstał ok. 170 roku po Chrystusie. Kanon Nowego Testamenty składa się z 27 ksiąg. Te same księgi Nowego Testamentu uznają również prawosławni i protestanci. 

Jeśli chodzi o Stary Testament, chrześcijanie przejęli kanon od Żydów. Jednak kanon żydowski zdefiniowano ostatecznie po zburzeniu Jerozolimy, kiedy to w Jamni ok. roku 90 uznano za kanoniczne księgi uznawane tylko przez faryzeuszy (Prawo, Prorocy i Pisma, tzw. kanon palestyński), bez ksiąg, które – napisane w języku greckim – były uznawane za kanoniczne przez Żydów poza Palestyną. Większość ojców apostolskich uznawała szeroki kanon Starego Testamentu, włącznie z księgami greckimi. Jednak wschodni ojcowie Kościoła Euzebiusz, Atanazy, Cyryl Jerozolimski, Epifaniusz i Grzegorz z Nazjanzu (IV w.), a także niektórzy zachodni jak Rufin i Hieronim (V w.) przyjmowali kanon palestyński. 

W Kościele zachodnim pod wpływem św. Augustyna, synody w Hipponie (393) i Kartaginie (397 i 419) uznały za kanoniczne również księgi greckie, co potwierdził papież Innocenty I. Takie rozwiązanie przyjęto i na wschodzie (synod trullański, 692 rok po Chrystusie, por. Klucz do Biblii - Wilfrid J. Harrington). I tak ostatecznie od VII wieku do kanonu Starego Testamentu zaliczamy 46 ksiąg, czyli kanon palestyński i pisma greckie. W XVI w. 

Marcin Luter wykluczył pisma greckie, stąd protestancki kanon ST różni się od katolickiego i prawosławnego.

    2. Stary Testament

Księgi Starego Testamentu – świętej księgi Żydów – stanowią nieodłączną część Pisma Świętego. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, są natchnione przez Boga i zachowują swoją wartość (KKK, 121). Cały Stary Testament jest ukierunkowany na przyjście Chrystusa, Odkupiciela świata, Mesjasza. «Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także

sprawy niedoskonałe i przemijające", świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich wzniosłe nauki o Bogu oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia (KKK, 122).

    3. Nowy Testament

Pisma Nowego Testamentu przekazują Kościołowi ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Centralną ich postacią jest Jezus Chrystus, Jego życie, a zwłaszcza męka i zmartwychwstanie oraz początki Kościoła (KKK, 124). Sercem Nowego Testamentu, ale i całego Pisma Świętego są Ewangelie, bo to przede wszystkim one opisują życie i naukę Jezusa (KKK, 125). 

W jaki sposób kształtowały się Ewangelie? Jakie miejsce zajmuje Pismo Święte w życiu Kościoła? O tym w kolejnym artykule cyklu.

 

kontakt1.jpg
ks. Piotr
Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • ODR Bratoszewice
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • WDR
  • KOWR