Nie masz jeszcze konta?
14 lutego 2018

Innowacje i badania naukowe dla polskiej wsi

W  2018 r. wzmacniane będą procesy i mechanizmy transferu wiedzy i innowacji z nauki do praktyki rolniczej, w szczególności w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po stronie sektora badań i rozwoju w proces ten zostaną zaangażowane przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego. Jak zaznacza resort rolnictwa, partnerem w procesie są m.in. grupy operacyjne na rzecz innowacji oraz rolnicy, firmy rolno-spożywcze i inne podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji. Kontynuowane będą też działania na rzecz zacieśnienia współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz silniejszego włączenia instytutów badawczych w program Horyzont 2020. 

Ponadto w 2018 r. kontynuowane będą działania mające na celu zapewnienie stabilnego finansowania działalności badawczo-rozwojowej instytutów badawczych oraz zwiększenie efektywności w zakresie opracowania i wdrażania innowacji, w tym działania na rzecz powołania Sieci Instytutów Badawczych w obszarze nauk rolniczych oraz Rady Badań Rolniczych i Innowacji.

Z inicjatywy MRiRW podjęte zostały i nadal będą kontynuowane działania na rzecz zwiększenia udziału w promocji rozwiązań innowacyjnych, wynikających z badań realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze, m.in. poprzez organizację spotkań i konferencji, udział w wystawach i targach obejmujących problematykę sektora rolno-żywnościowego, realizację działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020, a także poprzez zwiększenie dostępu doradztwa rolniczego do informacji o innowacjach w celu ich dalszego upowszechniania.

 

Źródło: MR i RW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

 

redaktor naczelny

Bartosz Woźniak

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

 

KONTAKT


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione