Nie masz jeszcze konta?
2018-02-12

Kto będzie sprawował nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracyjnych?

Mamy odpowiedź resortu rolnictwa na pismo KRIR, dotyczące zmiany przepisów prawnych w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych.

Na etapie prac nad projektem obecnie obowiązującej ustawy - Prawo wodne, MRiRW proponował, aby nadzór nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych zamiast starosty sprawował wójt. Propozycje te nie spotkały się z akceptacją samorządów gminnych. Ostatecznie kompetencje w tym zakresie powierzono nowej jednostce - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli obowiązek utrzymywania urządzeń melioracyjnych nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich, ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowego zakresy i terminy jego wykonywania. Z uwagi na to, że przepis ten obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2018 r. w opinii resortu rolnictwie nie jest zasane wprowadzanie zmian w tym zakresie, do czasu oceny funkcjonowania tego przepisu.

Źródło: KRIR

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

 

redaktor naczelny

Bartosz Woźniak

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

 

KONTAKT


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione